• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • KONTAKT

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Citarový súbor

Citarový súbor vznikol v roku 2009 pod vedením Ladislava Vajdu, ďalšími členm súboru sú Mária Furik, József Géresi, Gábor Paholics, Csaba Pandy, Katalin Géresi a János Hresko. Pravidelne vystupujú na kultúrnych podujatiach obce a regiónu s vlastným repertoárom, v poslednej dobe aj ako spevádzajúca skupina vystúpení speváckeho zboru reformovanej cirkvi.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: