• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • KONTAKT

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Nakladanie s odpadom

Obec Malý Horeš má uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho a separovaného odpadu s firmou Fura s.r.o. шалфей

Harmonogram 2020 odvozu komunálneho a separovaného odpadu.

Výpočet tirdenia komunálnych odpadov

душица

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: