• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Nakladanie s odpadom

Obec Malý Horeš má uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho a separovaného odpadu s firmou Fura s.r.o. шалфей

Harmonogram odvozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020.

Výpočet tiredenia komunálnych odpadov za rok 2018

Výpočet triedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: