• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • OLD WEB
  • KONTAKT

Terra Incognita

SACR

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Nakladanie s odpadom

Obec Malý Horeš má uzatvorenú zmluvu na zber komunálneho a separovaného odpadu s firmou Fura s.r.o. шалфей

Harmonogram 2016 odvozu komunálneho a separovaného odpadu.

душица

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: