• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Obec

Malý Horeš patrí medzi starobylé vinohradnícke obce Horného Medzibodrožia. Leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na južnom úpätí Kráľovských kopcov a na mladoštvrtohornej nive Tisy s mŕtvymi ramenami a pieskovými presypmi.

Sídlisko otomanskej kultúry zo staršej doby bronzovej, hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. Obec doložená v roku 1214 ako Gures, Gyures, Gyueres, z roku 1254 ako Garus, z roku 1403 ako Kysgeres, z roku 1927 ako Malý Gýreš, z roku 1948 ako Malý Horeš, maďarsky Kisgéres. V 13.-14. storočí patrila hradu Zemplín, v roku 1403 Palócziovcom, v roku 1419 Imreghiovcom a iným, od roku 1489 vlastnilo časť majetkov prepošstvo v Lelesi, druhú časť Perényiovci, Báthoryovci, Draveckovci, Károlyiovci. V roku 1715 mala 9 opustených a 17 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 81 domov a 670 obyvateľov, v roku 1828 mala 153 domov a 1131 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1938-1944 bola pripojená k Maďarsku. V katastri obce sa nachádza NPR Horešské lúky, ktorá je aj Územím európskeho významu a NPR Poniklecová lúčka so vzácnym poniklecom lúčnym. V obci sa zachovala tradícia vyhotovenia charakteristického pečiva, známeho ako „géresi béles“ (horešské plnené pečivo).

Kultúrno-historické pamiatky:

- reformovaný klasicistický kostol z roku 1795
- malohorešské vínne pivnice – najväčší komplex pivníc v celom Medzibodroží a širokom okolí, nachádzajú sa mimo zastavanej časti obce, v agátovom háji, väčšina z nich bola postavená v 16. storočí.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: