• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Oznámenia

Zámer - zámena pozemkov

Aktuálne obchodné verejné súťaže

Predaj nehnuteľností - LV č. 355, k.ú. Malý Horeš

Aktuálne verejné obstarávania

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš - výzva. 

Prílohy:

Relevantná štúdia.

Výkaz výmer - lokalita 1.

Výkaz výmer - lokalita 2.

Záverečné účty

Záverečný účet obce za rok 2014

Oznámenia k voľbám

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014.

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014.

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: