• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

  1. Ústne u zamestnanca podateľne OcÚ Malý Horeš počas hodín pre verejnosť, pričom ten je povinný spísať žiadosť.
  2. Písomne poštou na adresu: Obec Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Malý Horeš.
  3. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: malyhores@dornet.sk

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 7:30 - 12:00, 13:00-15:30

Utorok: 7:30 - 12:00

Streda: 7:30 - 12:00, 13:00-17:00

Štvrtok: 7:30 - 12:00

Piatok: 7:30 - 12:00

Postup pri vybavovaní žiadostí je upravený v Smernici o slobodnom prístupe k informáciám

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: