• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • OLD WEB
  • KONTAKT

Terra Incognita

SACR

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Všeobecne záväzné nariadenia

Zoznam platných všeobecne záväzných nariadení obce Malý Horeš, ako aj iných dokumentov.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016

Štatút obecnej knižnice

Vnútorná smernica verejného obstarávateľa

VZN o plagátoch

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: