• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

Kontakt

Napíšte nám

Terra Incognita

Návštevnosť

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 310)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
30KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Dodatok č.6 k zmluve KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MC20112020-001 vytvorenie webstránky obce Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: webex.digital s.r.o.
840 €
24/2020 Malovanie kulturneho domu v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Gáč Mikuláš
1200 €
2020/128/2883 kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
29/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Silvia Móricz
100 €
28/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Györgyi Pandi
100 €
27/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Marta Sohajdová
100 €
26/2020 Vykonávanie administratívnych prác na Celoplošnom testovaní COVID-19 v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Valéria Dezsőová
100 €
25/2020 dodávka a montáíž vonkajšieho záchoda 1 ks, piničný areál Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Alexander Gulyás
200 €
06/2020 Rúrové priepusty a vstupy v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
21835.66 €
41/2019 prenájom perciel v prospech nájomcu-Obce Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš
18/2020 záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu elektrické kompostovacie zariadenie GreenGooD Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
1420 €
31/2020 uloženie inžinierskej siete VN, nájomný bytový dom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
30/2020 uloženie inžienierskej siete-vodovodná prípojka Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
21/2020 zhotovenie stavby-nájomný bytový dom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
1227484.62 €
2020 výkon stavebného dozoru-Zateplenie OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Vladimír Kačmár- firma MC 44
30/2020/IZ zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Zmena zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
015/2020 postrek proti komárom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Isector Tem Kft
522 €
013/2020 dodávka a montáž sieťoviny proti hmyzu OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
40 €


Archív zverejňovaných dokumentov