• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

Kontakt

Napíšte nám

Terra Incognita

Návštevnosť

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 299)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
18/2020 záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu elektrické kompostovacie zariadenie GreenGooD Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: JRK Slovensko s.r.o.
1420 €
31/2020 uloženie inžinierskej siete VN, nájomný bytový dom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
30/2020 uloženie inžienierskej siete-vodovodná prípojka Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
21/2020 zhotovenie stavby-nájomný bytový dom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
1227484.62 €
2020 výkon stavebného dozoru-Zateplenie OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Vladimír Kačmár- firma MC 44
30/2020/IZ zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Zmena zmluvy KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
015/2020 postrek proti komárom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Isector Tem Kft
522 €
013/2020 dodávka a montáž sieťoviny proti hmyzu OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
40 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Zmluva o dielo, zateplenie OU, dodatok č. 5 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
012/2020 poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
KŽP-P04-SC431-2017-19/I546 Zmluva o dielo, zateplenie OU, dodatok č. 4 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
010/2020 finančný príspevok Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Nadácia SPP
1000 €
009/2020 audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650 €
8/2020 dodávka a montáž vonkajžieho WC 1 ks, pibničný areál Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: A-Z Real Stav s.r.o.
200 €
7/2020 dodávka a montáž sieťoviny proti hmyzu na OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
298 €
6/2020 zmluva o zabezpeččení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
05/2020 Zmluva o dielo, zateplenie OU, dodatok č. 1-OPL s.r.o. Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: OPL s.r.o.
0 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Zmluva o dielo, zateplenie OU, dodatok č. 3 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
004/2020 kultúrne vystúpenie-deň obce 26.6.2020 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: VALJEAN MŰV. BT / Vikidál Gyula
248000 HUF


Archív zverejňovaných dokumentov