• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • KONTAKT

Kontakt

Napíšte nám

Terra Incognita

Návštevnosť

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vybrané súbory katastra pre obec Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
hromadné údaje z KN Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
18.00 €