• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • KONTAKT

Kontakt

Napíšte nám

Terra Incognita

Návštevnosť

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
36/2018 terénna úprava v obci M. Horeš, šport. ihrisko Géresi Jozef st.
480.00 €
35/2018 výkonový zosilňovač, reproduktory Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
400.00 €
34/2018 komunitné aktivity Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
0.00 €
33/2018 dohoda o zániku Zmluvy o dielo č. 230218-MST-3-1 Premier Consulting s.r.o.
0.00 €
32/2018 Prestavba budovy šatní TJ DRUŽSTEVNÍK Malý Horeš TJ DRUŽSTEVNÍK Malý Horeš
28993.00 €
31/2018 zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov Kuchár Stredná odborná škola - Szakközépiskola
0.00 €
ZO/2018A8160-1 ochrana osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
29/2018 Stavebný dozor-Zateplenie OU a kult. domu MH Ing. Vladimír Kačmár- firma MC 44
4700.00 €
28/2018 zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Fura s.r.o.
0.90 €
27/2018 detské ihriská na verejných priestranstvách EKOTEC spol. s.r.o.
127.50 €
26/2018 poverenie prevádzkovateľa na výkon spracovania osobných údajov Secomp s.r.o.
0.00 €
KŽP-PO4-SC431-2017-19/1546 Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom-Malý Horeš Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
269466.91 €
25/2018 detské hry - Deň otvorených pivníc Híres Erzsébet
120.00 €
24/2018 predvedenie divadelného predstavenia Divadlo Thália Színház
1550.00 €
23/2018 zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
22/2018 výkon funkcie konferanciéra- Vôňa agátu Szemán Tibor
150.00 €
21/2018 zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu FABOTÓ
50.00 €
20/2018 zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesület
130.00 €
19/2018 zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Mészáros János Elek e.v.
200.00 €
18/2018 ušitie vrecúšok - Vôňa agátu Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
17/2018 spolupráca pri realizácii podujatia, aktivít dielčich aktivít Obec Malý Horeš
5000.00 €
16/2018 Meghívásos pályázati program Szerződés 5-6. pontja Obec Malý Horeš
0.00 €
15/2018 Májová cena SOŠ v roku 2018 Stredná odborná škola - Szakközépiskola
150.00 €
14/2018 obnova detského ihriska Nadácia SPP
800.00 €
13/2018 čl. 4.3 , či. 9.4.1, čl. 14.6 zmluvy NATUR-PACK a.s.
0.00 €
12/2018 dodávka programového vybavenia IFOsoft v.o.s.
30.00 €
11/2018 návratná finančná výpomoc MAS BODROG o.z.
990.00 €
10/2018 poradenstvo a administratívne služby EAST REGION s.r.o.
990.00 €
9/2018 vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Premier Consulting s.r.o.
996.00 €
8/2018 osobitné dojednania - OcU+ZŠ+MŠ+DSS+TJ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
7/2018 poskytnutie ubytovania Obec Malý Horeš
350.00 €
6/2018 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
5/2018 zmena čl. I a čl. II, dopĺňa sa čl. VI bod 1. HOOK, s.r.o.
0.00 €
4/2018 výkaz o poistení za rok 2018 k zmluve č. 6391000418 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
40/2017 žaluzie eurodesign Bacskai Štefán
144.00 €
39/2017 poskytnutie peňažného daru Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľ. Chlmec
400.00 €
38/2017 propagácia obchodného mena Obec Malý Horeš
500.00 €
35/2017 audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
34/2017 vypracovanie Ž oNFP projektu A kisgéresi óvoda Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec
80.00 €
33/2017 údaje týkajúce sa odberných miest Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
31/2017 zmena čl. VII. Zmluvy o úvere Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
30/2017 pripojenie zariadenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
28/2017 osobný automobil Dacia Dokker UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
51.16 €
27/2017 vystúpenie v rámci Obecných dní Zamatócka Florianna
300.00 €
26/2017 vystúpenie v rámci Obecných dní Mészáros János Elek e.v.
600.00 €
25/2017 zateplenie a obnova konštrukcií ObU Energia plus s.r.o.
5640.00 €
24/2017 predvedenie divadelnéha predstavenia Divadlo Thália Színház
1100.00 €
23/2017 dekorácia kultúrneho domu MED - IRIS, s.r.o.
475.00 €
21/2017 prekrytie javiska na akcii Vôňa agátu LIFTA - Želinský Jozef
400.00 €
20/2017 výpožička podperných bodov el. vedenia Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
19/2017 vystúpenie skupiny Vadkanok Vadkanok- Nemzeti dalárda
100.00 €
18/2017 vystúpenie skupiny Fabotó FABOTÓ
100.00 €
17/2017 vystúpenie - Tokajská cimbaľovka Tokajská cimbaľovka
300.00 €
16/2017 vystúpenie skupiny Nosztalgia Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
15/2017 vystúpenie- operní speváci Zamatócka Florianna
300.00 €
14/2017 výkon funkcie konferanciéra- Vôňa agátu Szemán Tibor
150.00 €
13/2017 finanšný dar na 20. ročník Májovej ceny SOŠ Stredná odborná škola - Szakközépiskola
150.00 €
11/2017 ušitie vrecúšok - Vôňa agátu 2017 Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
10/2017 úprava spôsobu a realizáciu zberu odpadu Fura s.r.o.
10.00 €
8/2017 vypracovanie proj. dok. pre stavebné povolenie Ing. Daniela Komendátová
4830.00 €
7/2017 terénna úprava pri ZŠ Malý Horeš Géresi Jozef st.
200.00 €
6/2017 výmena el. rozvádzača a el. vedenia- ZŠ Sirgely Ladislav
165.00 €
5/2017 Plynofikácia a ÚK- športové ihrisko Malý Horeš AXEL s.r.o.
7091.47 €
4/2017 výkaz o poistení za rok 2017 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
3/2017 prenájom nehnuteľnosti na umiestnenie plechovej garáže Obec Malý Horeš
15.00 €
1/2017 kladenie betonového žľabu s mriežkou Vojtostav s.r.o.
14029.74 €
40/2016 článok II a čl. III zmluvy o uzavretí bud. zmluvy BKS Leasing a.s.
0.00 €
39/2016 kúpa dlažby DEKA Csizmadia Zoltán
110.20 €
36/2016 vypracovanie projektu pre stavebné povolenie- vínne pivnice Drahoslava Dankaninová
3960.00 €
35/2016 vypracovanie projektu- vínne pivnice Ing. arch. Mariana Bugalová, Autorizovaný architekt
10000.00 €
34/2016 poskytovanie služby IS DCOM DataCentrum elektronizácie DEUS
0.00 €
33/2016 pripojenie materskej školy do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
32/2016 pripojenie obecného úradu do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
31/2016 pripojenie bytového domu do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
5/2016 zhotovenie mrež na okna ZŠ M. Horeš Géresi Jozef
200.00 €
6/2016 zhotovenie brány ZŠ M. Horeš Géresi Jozef
700.00 €
12/1/2018 Zmena strešnej konštrukcie, vykurovania a zateplenia Materskej školy STAVAB s.r.o.
156020.98 €
0037-PRB-2016-Z Založenie záložného práva na bytový dom - B Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
188810.00 €
BGA/8087/2017 Obnova budovy materskej školy v Malom Horeši Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
152629.70 €
20171116 Nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 355 v k.u. Malý Horeš Obec Malý Horeš
6200.00 €
36/2017 Združená dodávka plynu do budovy TJ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
100.00 €
32/2017 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom BLS com s.r.o.
25631.14 €
18 prenájom bytu č. 9 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
99.00 €
17 prenájom bytu č. 8 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
101.00 €
16 prenájom bytu č. 7 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
76.30 €
15 prenájom bytu č. 6 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
99.00 €
14 prenájom bytu č. 5 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
101.00 €
13 prenájom bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
76.30 €
12 prenájom bytu č. 3 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
81.30 €
11 prenájom bytu č. 2 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
100.00 €
10 prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č.s. 428/B Obec Malý Horeš
53.00 €
800-62-2016 Záložné právo na stavbu bytový dom "B" Štátny fond rozvoja bývania
367600.00 €
800/62/2016 - D zmena článku VII zmluvy o úvere Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
800/62/2016 úver na obstaranie nájomného bytového domu kúpou Štátny fond rozvoja bývania
283220.00 €
29/2017 Nájomný bytový dom 9 b.j. - bytový dom "B" súp.č. 428, orient.č. 2B BLS com s.r.o.
489647.14 €
58/2017-Z Nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 116 v k.u. Malý Horeš Oláh Gejza
4800.00 €
12/2017 Spolupráca pri realizácii akcie Vôňa agátu 2017 Košický samosprávny kraj
5000.00 €
31/2016 pôda pri cintoríne a pod domom smútku Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš-Pribeník
1708.72 €
30/2016 prenájom pozemkov na projekt EU Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš
100.00 €
29/2016 kúpa nehnuteľností RSQ1 s.r.o.
6100.00 €
5/2016 odborný výcvik žiakov v učebnom odbore kuchár Stredná odborná škola - Szakközépiskola
0.00 €
1/08/2016 montáž priekopových žľabov - ul. Záhradná Vojtostav s.r.o.
5408.83 €
27/2016 predaj pozemkov Obec Malý Horeš
22666.70 €
26/2016 kúpa pozemkov Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš-Pribeník
6320.30 €
21/2016 nakladanie s odpadmi z obalov NATUR-PACK a.s.
0.00 €
0038-PRB/2016 poskytnutie dotácie na účel obstarania technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12310.00 €
0037-PRB/2016 poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na účel obstarania nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
188810.00 €
17/2016 zabezpečenie odbornej praxe žiakov 3. ročníka školy Stredná odborná škola - Szakközépiskola
0.00 €
16/2016 výkon konferanciéra Szemán Tibor
150.00 €
15/2016 vystúpenie skupiny "Nosztalgia" Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
14/2016 ušitie vrecúšok - Vôňa agátu - 2016 Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
13/2016 Realizácia vystúpenia Remeczki Imre
100.00 €
12/2016 vystúpenie s hudobným nástrojom "tárogató" Ringer István
70.00 €
11/2016 vystúpenie skupiny "Komócsa a Csurbeláj" Komócsa a Csurbeláj
100.00 €
10/2016 vystúpenie skupiny "GONG" Ján Juhász
60.00 €
9/2016 Vystúpenie speváka Sýkoru Miroslav Sýkora
200.00 €
8/2016 Prenájom veľkej sály a javiska MsKS v Kráľovskom Chlmci Mesto Kráľovský Chlmec
160.14 €
7/2016 Spolupráca zmluvných strán pri realizácii Top podajatia Terra Incognit "Vôňa agátu" 2016 Košický samosprávny kraj
5000.00 €
6/2016 Zhotovenie brány do dvora ZŠ v Malom Horeši Géresi Jozef
700.00 €
5/2016 Zhotovenie mreže na okná ZŠ v Malom Horeši Géresi Jozef
200.00 €
3/2016 Uzatvorenie budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK a.s.
0.00 €
71/2015 Zabezpečenie propagácie objednávateľa BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s.
500.00 €
70/2015 odchyt túlavých a zabehnutých zvierat FA HUNTER - IGOR TOMKO
402.50 €
112096 08U03 Podpora sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš Environmentálny fond
33622.00 €
383/15/CEZ umiestnenie plagátu s logom objednávateľa Obec Malý Horeš
900.00 €
1/2016 zmena čl. II. bod 2.2 Zmluvy Obec Malý Horeš
200.00 €
64/2015 Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
12/2015 Nájomný bytový dom - 9 b.j. - bytový dom "B" BLS com s.r.o.
489647.14 €
0185-PRB/2014/Z zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávky Obec Malý Horeš
141600.00 €
MZ 012 0-2015 komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania Tenderteam s.r.o.
950.00 €
331724/342/2015 externý manažment projektu ALGAIL s.r.o.
1170.00 €
62/2015 poskytnutie peňažných prostriedkov formou úveru Maxnetwork s.r.o.
119900.00 €
15/2015 prevádzkovanie kamerového systému Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
64/2015 zmena parametrov komponentov dodávky Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
65/2015 zmena čísla účtu zhotoviteľa Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
6/2015 byt č. 6 Obec Malý Horeš
161.00 €
KE02721 spolufinancovanie projektu vybudovania digitálneho kamerového systému v obci Malý Horeš Pôdohospodárska platobná agentúra
121666.67 €
58/2015 zámočnícke práce a kladenie priekopového žľabu Vojtostav s.r.o.
3051.99 €
1/56/2015 byt č. 1 Obec Malý Horeš
84.00 €
2/55/2015 byt č. 2 Obec Malý Horeš
158.00 €
3/54/2015 byt č. 3 Obec Malý Horeš
139.00 €
4/53/2015 byt č. 4 Obec Malý Horeš
121.00 €
5/52/2015 byt č. 5 Obec Malý Horeš
159.00 €
7/51/2015 byt č. 7 Obec Malý Horeš
121.00 €
8/50/2015 byt č. 8 Obec Malý Horeš
159.00 €
9/49/2015 byt č.9 Obec Malý Horeš
161.00 €
47/2015 bežecký pás do kondičnej miestnosti Illés Karol
602.20 €
1237/OKP/24..9.2015 osobitné dojednania Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
45/2015 peňažný dar na úhradu dodávky ovocia a zeleniny Obec Malý Horeš
0.00 €
44/2015 dodávka ovocia a zeleniny A.O.D. Trade s.r.o.
0.00 €
41/2015 audit účtovnej závierky Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
0186-PRB/2014 dotácia technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21540.00 €
37/2015 vystúpenie skupiny "Csaronda" Csaroda Község Önkormányzata
100.00 €
1/10/2015 Sanácia miest s nezákonným odpadom v obci Malý Horeš BLS com s.r.o.
35311.80 €
13/082015 Vybudovanie kamerového systému Maxnetwork s.r.o.
143880.00 €
1/7/2015 montáž priekopových žľabov Vojtostav s.r.o.
10457.44 €
800/575/2014 dodatok - nové znenie článku I, bod 1 BLS com s.r.o.
0.00 €
800/575/2014 zriadenie záložného práva záložného veriteľa BLS com s.r.o.
472033.00 €
38 vypracovanie PHSR obce Malý Horeš URBA s.r.o.
600.00 €
36/2015 ozvučenie akcie Ján Juhász
260.00 €
35/2015 výkon fotografa Eszter Asszonyi
30.00 €
34/2015 vystúpenie speváka Tabániho ZANZIBAR 2011 PRODUKCIÓS Kft.
1023.46 €
33/2015 vystúpenie skupiny "Cigánd" Cigándi Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus
100.00 €
32/2015 výkon konferanciéra Claudia Erdélyi
350.00 €
31/2015 vystúpenie skupiny "Nosztalgia" Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
167/2015/1 dodatok - nové znenie článku IV. zmluvy BLS com s.r.o.
502819.98 €
162/2015 ušitie vrecúšok - Vôňa agátu Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
167/2015 Kúpna zmluva na nájomný bytový dom a technickú vybavenosť BLS com s.r.o.
502818.98 €
28/2015 Spolupráca zmluvných strán pri realizácii Top podajatia Terra Incognit "Vôňa agátu" Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
6000.00 €
1 úhrada dodávok ovocia a ovocnej šťavy Obec Malý Horeš
10.56 €
0185-PRB/2014 poskytnutie dotácie na účel obstarania nájomných bytov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
141600.00 €
129/2014-Z kúpa pozemkov Pavol Géreši a kol.
1584.33 €
9105578149 dodávka plynu pre DSS a vínny dvor Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
21/2014 zber biologicky rozložiteľného odpadu Fura s.r.o.
100.00 €
20/2014 Dodávka 5.2. IKT - počítače a príslušenstvo Géza Szimkó
13410.40 €
A3079138 / 7795139 zmena účastníckeho programu Orange Slovensko a.s.
65.00 €
ZoP/2014/296 Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Východoslovenská distribučná a.s.
2939.16 €
ZoP/201/295-BZ Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
1164/3000/2014 Vecné bremeno pre podzemné elektrické vedenie Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
58 dodanie a montáž svietidiel - Dom spoločenských služieb Glass LPS s.r.o.
7911.36 €
57 preplatenie faktúr A.O.D. Trade v školskom roku 2014/2015 Obec Malý Horeš
0.00 €
57 čerstvé ovocie a zelenina pre ZŠ a MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
0.00 €
2816/2014/A1V realizácia vodovodnej prípojky, montáž meradla Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
01/2014 sponzoring futbalového klubu TJ Malý Horeš v jesennej časti ligy 2014 Obec Malý Horeš
1000.00 €
800/575/2014 poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na obstaranie nájomného bytového domu 2x9 bytových jednotiek Štátny fond rozvoja bývania
330420.00 €
52 výpožička zariadení podľa protokolu o prevzatí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
191/14/UZ umiestnenie plagátu s logom objednávateľa Obec Malý Horeš
500.00 €
47 mobilný telefón a služby Slovak Telekom a.s.
0.00 €
42 cenová zľava Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
46 vykonanie auditu Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
49 budova ZŠ Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
1660.00 €
4/2013 nájomné bytové domy 2x9 bytových jednotiek BLS com s.r.o.
502818.98 €
48 nájomné pod stánkom PNS Obec Malý Horeš
0.00 €
20130913-01 webstránka www.malyhores.sk Webex media s.r.o.
499.80 €
114067-2013 investičný úver SZRB a.s.
523000.00 €
1140672013 zriadenie záložného práva k budúcej pohľadávke záložcu SZRB a.s.
0.00 €
032011-010113 zriadenie a vedenie bežného účtu SZRB a.s.
0.00 €
213/2013 nehnuteľnosti na LV č. 503 Obec Malý Horeš
3800.00 €
39 odber elektrickej energie, plynu a vody Obec Malý Horeš
8400.00 €
38 dočasné uskladnenie stavebného odpadu Obec Malý Horeš
2000.00 €
37 užívanie verejného priestranstva počas stavebných prác Obec Malý Horeš
13860.00 €
41 zľava z ceny plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
HUSK/1101/1.3.1/0297 spolufinancovanie projektu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
57609.80 €
3/2013 dodávka a montáž nábytku do DSS BLS com s.r.o.
38245.20 €
2/2013 rekonštrukcia verejných priestranstiev BLS com s.r.o.
228199.98 €
1/2013 rekonštrukcia DSS a VD BLS com s.r.o.
220448.20 €
11122012 práce a činnosti na verejné obstarávanie A-Z Real Stav s.r.o.
4470.00 €
1694/2012 výkon poštovej prevádzky Obec Malý Horeš
1.00 €
1865/2012-RU18/19221 upresnenie dátumu realizácie Košický samosprávny kraj
0.00 €
25 nehnuteľnosť - LV 2534, p.č. 629 Malvína Szaszák
535.00 €
409/2012 štýlové osvetľovacie stľpy STRADER s.r.o.
17580.47 €
23 verejné osvetlenie pivníc v Malom Horeši Košický samosprávny kraj
15000.00 €
80-000051427PO2012 dodávka vody na piatich odberných miestach Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
16 poskytovanie služieb - jedálne lístky Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
27 budova ZŠ Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
1660.00 €
29 zmena výšky nájomného Obec Malý Horeš
4398.10 €
111108 programy ekonomickej agendy IFOsoft v.o.s.
118.80 €
7 účasť na dražbe nehnuteľnosti Dražobná spoločnosť a.s.
1000.00 €
9 garáž na adrese Chlmecká 5, Malý Horeš Obec Malý Horeš
10.00 €
8 garáž na ulici Chlmecká 5, Malý Horeš Obec Malý Horeš
10.00 €
32 vypracovanie projektu rekonštrukcia verejných priestranstiev Drahoslava Dankaninová
3500.00 €
01/2011 vypracovanie projektu Ing. Marta Bruňanská
4860.00 €
3 geodetické zamerania a dokumentácia Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
1176.00 €
6 pozemok o výmere 8 m2 - zriadenie stánku PNS Obec Malý Horeš
0.00 €
07/30037 svietidlá verejného osvetlenia BKS Leasing a.s.
3.98 €
9100115425 osobitné dojednania - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
9100116519 osobitné dojednania - Materská škola Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
9100114848 osobitné dojednania - OcU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
4 auto SKODA Felicia 1.3 Combi Csaba Eszenyi
1300.00 €
9904060298 vysokorýchlostný internet Slovak Telekom a.s.
0.00 €
10 design a webhosting stránky kisgeres.eu Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
480.00 €
331724 služba nakladania s elektroodpadom Asekol SK s.r.o.
0.00 €
2/2005 nájom pozemkov v k.u. Nový Horeš Obec Malý Horeš
1042.78 €


Archív zverejňovaných dokumentov