• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

Kontakt

Napíšte nám

Terra Incognita

Návštevnosť

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
postrek proti komárom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Isector Tem Kft
522.00 €
Príloha č. zmluvy a jej príloh sa ručí a nahrádza sa novou prílohou č. 2, ktorá tvorí súčasť tohto dodatku Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
dodávka a montáž sieťoviny proti hmyzu OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
40.00 €
poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
zmena zmluvy č. KŽP-P04-SC431-2017-19/I546 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
finančný príspevok Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Nadácia SPP
1000.00 €
audit účtovnej uzávierky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
650.00 €
dodávka a montáž vonkajžieho WC 1 ks, pibničný areál Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: A-Z Real Stav s.r.o.
200.00 €
dodávka a montáž sieťoviny proti hmyzu na OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
298.00 €
zmluva o zabezpeččení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Zateplenie OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: OPL s.r.o.
0.00 €
zmena zmluvy o poskytnutí nanávratného príspevku zo dňa 31.5.2018 číslo: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I546 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
kultúrne vystúpenie-deň obce 26.6.2020 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: VALJEAN MŰV. BT / Vikidál Gyula
248000.00 €
odvoz a zneškodnovanie odpadu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0.00 €
Dodávka a montáž žalúzií na OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
410.00 €
dodávka plynu pre odberateľa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania predmet nájmu za účelom realizácie autobusovej zastávky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: KSK, správa ciest Košického samosprávneho kraja
1.00 €
Prenájom spoločnej nehnuteľnosti za účelom vytvorenia funkčných priestorov v areáli historických vínnych pivníc Malý Horeš. Projekt- Rozvoj turistickej infraštruktúry areálu historických vínnych pivníc Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie-Modernizácia Zastávok Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: EEB Projekt s.r.o.
5200.00 €
Pečenie pagáčov na oslavu-Deň dôchodcov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Erika Kovácsová
210.00 €
zabezpečenie ozvučenia a vystúpenia v rámci Dňa dôchodcov 27.10.2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Helena Artimovičová
150.00 €
kultútne vystúpenie 27.10.2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Magyar Dal és Operettért egyesulet
160000.00 €
Vybudovanie kanalizačného systému na odvod dažďovej vody v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vojtostav s.r.o.
16830.60 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu- bytový dom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
0.00 €
zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Generali Slovensko poisťovňa a.s.
0.00 €
zmluva o elektronickej komunikácii Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
29.00 €
Odchyt a odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku OZ
35.00 €
Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2018 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
600.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Lucia Siposová
700.00 €
Ozvučovanie-Obecné dni 2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Juhász Ján
400.00 €
kultúrny program Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Lengyel Attila
750.00 €
Výroba a montáž mobilného javiska Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Rácz Erik
250.00 €
Preprava nábytku pre ZŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Sergely Ladislav
340.00 €
postrek proti komárom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Isector Tem Kft
522.00 €
Rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Attila Hires - Stavebná činnosť
12083.71 €
zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
0.00 €
Rekonštrukcia MK Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: COLAS Slovakia a.s.
28029.65 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Nájomný bytový dom 2x9 b.j. Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SK Connect, s.r.o.,
10000.50 €
vystúpenie v rámci podujatia Vôňa Agátu 2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Cigándi Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus
120.00 €
realizácia kultúrneho programu v rámci podujatia Vôňa Agátu 2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dégner Lilla
100.00 €
prekrytie javiska na akcii Vôňa Agátu 2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: LIFTA - Želinský Jozef
400.00 €
výkon konferenciéra Vôňa Agátu 2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Szemán Tibor
150.00 €
vystúpenie v rámci podujatia Vôňa Agátu 2019 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
finančný dar Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Obecný úrad Čierna
150.00 €
ušitie 100 ks vrecúšok Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dr. Ildikó Paholics
150.00 €
divadelné predstavenie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Divadlo Thália Színház
1700.00 €
ušitie 500 kuson vrecúšok na ozdobné poháre Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dr. Ildikó Paholics
375.00 €
zateplenie OU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: OPL s.r.o.
265558.82 €
Spoolupráca zmluvných strán pri realizácii podujatia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
5000.00 €
finančný dar Odb.: Stredná odborná škola - Sakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Dod.: Obec Malý Horeš
150.00 €
Darovanie nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Mgr. Zoltán Nagy
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Zoltán Kardoš
4800.00 €
darovanie 73 ks detských stoličiek Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Újszentiván Kozség Onkormányzata
0.00 €
doplnenie zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
úprava a spôsob realizácie vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
156.00 €
zmena zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0.00 €
terénna úprava v obci M. Horeš, šport. ihrisko Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géresi Jozef st.
480.00 €
výkonový zosilňovač, reproduktory Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
400.00 €
komunitné aktivity Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
0.00 €
dohoda o zániku Zmluvy o dielo č. 230218-MST-3-1 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
0.00 €
Prestavba budovy šatní TJ DRUŽSTEVNÍK Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: TJ DRUŽSTEVNÍK Malý Horeš
28993.00 €
zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov Kuchár Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Stredná odborná škola - Szakközépiskola
0.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
Stavebný dozor-Zateplenie OU a kult. domu MH Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Vladimír Kačmár- firma MC 44
4700.00 €
zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
0.90 €
detské ihriská na verejných priestranstvách Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
127.50 €
poverenie prevádzkovateľa na výkon spracovania osobných údajov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Secomp s.r.o.
0.00 €
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom-Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
269466.91 €
detské hry - Deň otvorených pivníc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Híres Erzsébet
120.00 €
predvedenie divadelného predstavenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Divadlo Thália Színház
1550.00 €
zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
výkon funkcie konferanciéra- Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Szemán Tibor
150.00 €
zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: FABOTÓ
50.00 €
zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Cigándi Sarkantyús Néptánc Egyesület
130.00 €
zabezpečenie a realizácie vystúpenia- Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Mészáros János Elek e.v.
200.00 €
ušitie vrecúšok - Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
spolupráca pri realizácii podujatia, aktivít dielčich aktivít Odb.: Košice Región Turizmus
Dod.: Obec Malý Horeš
5000.00 €
Meghívásos pályázati program Szerződés 5-6. pontja Odb.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Dod.: Obec Malý Horeš
0.00 €
Májová cena SOŠ v roku 2018 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Stredná odborná škola - Szakközépiskola
150.00 €
obnova detského ihriska Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Nadácia SPP
800.00 €
čl. 4.3 , či. 9.4.1, čl. 14.6 zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: IFOsoft v.o.s.
30.00 €
návratná finančná výpomoc Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: MAS BODROG o.z.
990.00 €
poradenstvo a administratívne služby Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: EAST REGION s.r.o.
990.00 €
vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Premier Consulting s.r.o.
996.00 €
osobitné dojednania - OcU+ZŠ+MŠ+DSS+TJ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
poskytnutie ubytovania Odb.: Chemkostav, a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
350.00 €
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
zmena čl. I a čl. II, dopĺňa sa čl. VI bod 1. Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
zámena nehnuteľnost par. č.464/5 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
0.00 €
žaluzie eurodesign Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bacskai Štefán
144.00 €
výkaz o poistení za rok 2018 k zmluve č. 6391000418 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
poskytnutie peňažného daru Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľ. Chlmec
400.00 €
propagácia obchodného mena Odb.: Bulk Transshipment Slovakia a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
500.00 €
audit účtovnej závierky, overenie výročnej správy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
vypracovanie Ž oNFP projektu A kisgéresi óvoda Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Občianske združenie Mladý Kráľovský Chlmec
80.00 €
údaje týkajúce sa odberných miest Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
zmena čl. VII. Zmluvy o úvere Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
pripojenie zariadenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
osobný automobil Dacia Dokker Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
51.16 €
vystúpenie v rámci Obecných dní Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Zamatócka Florianna
300.00 €
vystúpenie v rámci Obecných dní Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Mészáros János Elek e.v.
600.00 €
zateplenie a obnova konštrukcií ObU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Energia plus s.r.o.
5640.00 €
predvedenie divadelnéha predstavenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Divadlo Thália Színház
1100.00 €
dekorácia kultúrneho domu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: MED - IRIS, s.r.o.
475.00 €
prekrytie javiska na akcii Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: LIFTA - Želinský Jozef
400.00 €
výpožička podperných bodov el. vedenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
vystúpenie skupiny Vadkanok Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vadkanok- Nemzeti dalárda
100.00 €
vystúpenie skupiny Fabotó Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: FABOTÓ
100.00 €
vystúpenie - Tokajská cimbaľovka Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tokajská cimbaľovka
300.00 €
vystúpenie skupiny Nosztalgia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
vystúpenie- operní speváci Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Zamatócka Florianna
300.00 €
výkon funkcie konferanciéra- Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Szemán Tibor
150.00 €
finanšný dar na 20. ročník Májovej ceny SOŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Stredná odborná škola - Szakközépiskola
150.00 €
ušitie vrecúšok - Vôňa agátu 2017 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
úprava spôsobu a realizáciu zberu odpadu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
10.00 €
vypracovanie proj. dok. pre stavebné povolenie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
4830.00 €
terénna úprava pri ZŠ Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géresi Jozef st.
200.00 €
výmena el. rozvádzača a el. vedenia- ZŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Sirgely Ladislav
165.00 €
Plynofikácia a ÚK- športové ihrisko Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: AXEL s.r.o.
7091.47 €
výkaz o poistení za rok 2017 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
prenájom nehnuteľnosti na umiestnenie plechovej garáže Odb.: Štefan Kovács
Dod.: Obec Malý Horeš
15.00 €
kladenie betonového žľabu s mriežkou Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vojtostav s.r.o.
14029.74 €
článok II a čl. III zmluvy o uzavretí bud. zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BKS Leasing a.s.
0.00 €
kúpa dlažby DEKA Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Csizmadia Zoltán
110.20 €
vypracovanie projektu pre stavebné povolenie- vínne pivnice Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Drahoslava Dankaninová
3960.00 €
vypracovanie projektu- vínne pivnice Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. arch. Mariana Bugalová, Autorizovaný architekt
10000.00 €
poskytovanie služby IS DCOM Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: DataCentrum elektronizácie DEUS
0.00 €
pripojenie materskej školy do distribučnej sústavy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
pripojenie obecného úradu do distribučnej sústavy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
pripojenie bytového domu do distribučnej sústavy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
zhotovenie mrež na okna ZŠ M. Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géresi Jozef
200.00 €
zhotovenie brány ZŠ M. Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géresi Jozef
700.00 €
Zmena strešnej konštrukcie, vykurovania a zateplenia Materskej školy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STAVAB s.r.o.
156020.98 €
Založenie záložného práva na bytový dom - B Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
188810.00 €
Obnova budovy materskej školy v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
152629.70 €
Nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 355 v k.u. Malý Horeš Odb.: Hajnalka Egriová
Dod.: Obec Malý Horeš
6200.00 €
Združená dodávka plynu do budovy TJ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
100.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
25631.14 €
prenájom bytu č. 9 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Norbert Horňák
Dod.: Obec Malý Horeš
99.00 €
prenájom bytu č. 8 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Zoltán Móricz
Dod.: Obec Malý Horeš
101.00 €
prenájom bytu č. 7 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Mgr. Vladimír Igaz
Dod.: Obec Malý Horeš
76.30 €
prenájom bytu č. 6 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Csilla Eszenyi
Dod.: Obec Malý Horeš
99.00 €
prenájom bytu č. 5 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Zoltán Tóth
Dod.: Obec Malý Horeš
101.00 €
prenájom bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Diana Čokinová
Dod.: Obec Malý Horeš
76.30 €
prenájom bytu č. 3 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Melinda Dócsová
Dod.: Obec Malý Horeš
81.30 €
prenájom bytu č. 2 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Norbert Kaško
Dod.: Obec Malý Horeš
100.00 €
prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č.s. 428/B Odb.: Jolana Miklósová
Dod.: Obec Malý Horeš
53.00 €
Záložné právo na stavbu bytový dom "B" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
367600.00 €
zmena článku VII zmluvy o úvere Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
úver na obstaranie nájomného bytového domu kúpou Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
283220.00 €
Nájomný bytový dom 9 b.j. - bytový dom "B" súp.č. 428, orient.č. 2B Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
489647.14 €
Nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 116 v k.u. Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Oláh Gejza
4800.00 €
Spolupráca pri realizácii akcie Vôňa agátu 2017 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
5000.00 €
pôda pri cintoríne a pod domom smútku Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš-Pribeník
1708.72 €
prenájom pozemkov na projekt EU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš
100.00 €
kúpa nehnuteľností Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: RSQ1 s.r.o.
6100.00 €
odborný výcvik žiakov v učebnom odbore kuchár Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Stredná odborná škola - Szakközépiskola
0.00 €
montáž priekopových žľabov - ul. Záhradná Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vojtostav s.r.o.
5408.83 €
predaj pozemkov Odb.: Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš - Pribenik
Dod.: Obec Malý Horeš
22666.70 €
kúpa pozemkov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš-Pribeník
6320.30 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie na účel obstarania technickej vybavenosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12310.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na účel obstarania nájomných bytov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
188810.00 €
zabezpečenie odbornej praxe žiakov 3. ročníka školy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Stredná odborná škola - Szakközépiskola
0.00 €
výkon konferanciéra Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Szemán Tibor
150.00 €
vystúpenie skupiny "Nosztalgia" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
ušitie vrecúšok - Vôňa agátu - 2016 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
Realizácia vystúpenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Remeczki Imre
100.00 €
vystúpenie s hudobným nástrojom "tárogató" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ringer István
70.00 €
vystúpenie skupiny "Komócsa a Csurbeláj" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Komócsa a Csurbeláj
100.00 €
vystúpenie skupiny "GONG" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ján Juhász
60.00 €
Vystúpenie speváka Sýkoru Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Miroslav Sýkora
200.00 €
Prenájom veľkej sály a javiska MsKS v Kráľovskom Chlmci Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Mesto Kráľovský Chlmec
160.14 €
Spolupráca zmluvných strán pri realizácii Top podajatia Terra Incognit "Vôňa agátu" 2016 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
5000.00 €
Zhotovenie brány do dvora ZŠ v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géresi Jozef
700.00 €
Zhotovenie mreže na okná ZŠ v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géresi Jozef
200.00 €
Uzatvorenie budúcej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Zabezpečenie propagácie objednávateľa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA a.s.
500.00 €
odchyt túlavých a zabehnutých zvierat Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: FA HUNTER - IGOR TOMKO
402.50 €
Podpora sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Environmentálny fond
33622.00 €
umiestnenie plagátu s logom objednávateľa Odb.: SPP a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
900.00 €
zmena čl. II. bod 2.2 Zmluvy Odb.: BLS com s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
200.00 €
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Nájomný bytový dom - 9 b.j. - bytový dom "B" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
489647.14 €
zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávky Odb.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Dod.: Obec Malý Horeš
141600.00 €
komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Tenderteam s.r.o.
950.00 €
externý manažment projektu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ALGAIL s.r.o.
1170.00 €
poskytnutie peňažných prostriedkov formou úveru Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
119900.00 €
prevádzkovanie kamerového systému Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
zmena parametrov komponentov dodávky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
zmena čísla účtu zhotoviteľa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
0.00 €
byt č. 6 Odb.: Andrea Mokriová
Dod.: Obec Malý Horeš
161.00 €
spolufinancovanie projektu vybudovania digitálneho kamerového systému v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
121666.67 €
zámočnícke práce a kladenie priekopového žľabu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vojtostav s.r.o.
3051.99 €
byt č. 1 Odb.: Jaroslav Vaski
Dod.: Obec Malý Horeš
84.00 €
byt č. 2 Odb.: Alexandra Dezső
Dod.: Obec Malý Horeš
158.00 €
byt č. 3 Odb.: Etela Gazdagová
Dod.: Obec Malý Horeš
139.00 €
byt č. 4 Odb.: Eva Šohajdová
Dod.: Obec Malý Horeš
121.00 €
byt č. 5 Odb.: Zoltán Filep
Dod.: Obec Malý Horeš
159.00 €
byt č. 7 Odb.: Marek Pál
Dod.: Obec Malý Horeš
121.00 €
byt č. 8 Odb.: Diana Jaščegová
Dod.: Obec Malý Horeš
159.00 €
byt č.9 Odb.: Robert Kendi
Dod.: Obec Malý Horeš
161.00 €
bežecký pás do kondičnej miestnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Illés Karol
602.20 €
osobitné dojednania Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
peňažný dar na úhradu dodávky ovocia a zeleniny Odb.: PeDe Trade spol s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
0.00 €
dodávka ovocia a zeleniny Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
dotácia technickej vybavenosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21540.00 €
vystúpenie skupiny "Csaronda" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Csaroda Község Önkormányzata
100.00 €
Sanácia miest s nezákonným odpadom v obci Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
35311.80 €
Vybudovanie kamerového systému Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Maxnetwork s.r.o.
143880.00 €
montáž priekopových žľabov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Vojtostav s.r.o.
10457.44 €
dodatok - nové znenie článku I, bod 1 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
0.00 €
zriadenie záložného práva záložného veriteľa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
472033.00 €
vypracovanie PHSR obce Malý Horeš Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: URBA s.r.o.
600.00 €
ozvučenie akcie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ján Juhász
260.00 €
výkon fotografa Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Eszter Asszonyi
30.00 €
vystúpenie speváka Tabániho Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: ZANZIBAR 2011 PRODUKCIÓS Kft.
1023.46 €
vystúpenie skupiny "Cigánd" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Cigándi Csárdás Citerazenekar és Asszonykórus
100.00 €
výkon konferanciéra Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Claudia Erdélyi
350.00 €
vystúpenie skupiny "Nosztalgia" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Hildegarda Nádasdiová
170.00 €
dodatok - nové znenie článku IV. zmluvy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
502819.98 €
ušitie vrecúšok - Vôňa agátu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dr. Ildikó Paholics
300.00 €
Kúpna zmluva na nájomný bytový dom a technickú vybavenosť Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
502818.98 €
Spolupráca zmluvných strán pri realizácii Top podajatia Terra Incognit "Vôňa agátu" Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
6000.00 €
úhrada dodávok ovocia a ovocnej šťavy Odb.: PeDe Trade spol s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
10.56 €
poskytnutie dotácie na účel obstarania nájomných bytov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
141600.00 €
kúpa pozemkov Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Pavol Géreši a kol.
1584.33 €
dodávka plynu pre DSS a vínny dvor Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
zber biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Fura s.r.o.
100.00 €
Dodávka 5.2. IKT - počítače a príslušenstvo Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Géza Szimkó
13410.40 €
zmena účastníckeho programu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Orange Slovensko a.s.
65.00 €
Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
2939.16 €
Pripojenie do distribučnej sústavy PDS Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Vecné bremeno pre podzemné elektrické vedenie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
dodanie a montáž svietidiel - Dom spoločenských služieb Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Glass LPS s.r.o.
7911.36 €
preplatenie faktúr A.O.D. Trade v školskom roku 2014/2015 Odb.: PeDe Trade spol s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
0.00 €
čerstvé ovocie a zelenina pre ZŠ a MŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: A.O.D. Trade s.r.o.
0.00 €
realizácia vodovodnej prípojky, montáž meradla Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
sponzoring futbalového klubu TJ Malý Horeš v jesennej časti ligy 2014 Odb.: Bulk Transshipment Slovakia a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
1000.00 €
poskytnutie štátnej podpory vo forme úveru na obstaranie nájomného bytového domu 2x9 bytových jednotiek Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
330420.00 €
výpožička zariadení podľa protokolu o prevzatí Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
0.00 €
umiestnenie plagátu s logom objednávateľa Odb.: SPP a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
500.00 €
mobilný telefón a služby Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
cenová zľava Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
vykonanie auditu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
budova ZŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
1660.00 €
nájomné bytové domy 2x9 bytových jednotiek Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
502818.98 €
nájomné pod stánkom PNS Odb.: Mišlaiová Eleonóra
Dod.: Obec Malý Horeš
0.00 €
webstránka www.malyhores.sk Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Webex media s.r.o.
499.80 €
investičný úver Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SZRB a.s.
523000.00 €
zriadenie záložného práva k budúcej pohľadávke záložcu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SZRB a.s.
0.00 €
zriadenie a vedenie bežného účtu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: SZRB a.s.
0.00 €
nehnuteľnosti na LV č. 503 Odb.: Molnár Barnabáš
Dod.: Obec Malý Horeš
3800.00 €
odber elektrickej energie, plynu a vody Odb.: BLS com s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
8400.00 €
dočasné uskladnenie stavebného odpadu Odb.: BLS com s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
2000.00 €
užívanie verejného priestranstva počas stavebných prác Odb.: BLS com s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
13860.00 €
zľava z ceny plynu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
spolufinancovanie projektu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
57609.80 €
dodávka a montáž nábytku do DSS Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
38245.20 €
rekonštrukcia verejných priestranstiev Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
228199.98 €
rekonštrukcia DSS a VD Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BLS com s.r.o.
220448.20 €
práce a činnosti na verejné obstarávanie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: A-Z Real Stav s.r.o.
4470.00 €
výkon poštovej prevádzky Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Malý Horeš
1.00 €
upresnenie dátumu realizácie Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.00 €
nehnuteľnosť - LV 2534, p.č. 629 Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Malvína Szaszák
535.00 €
štýlové osvetľovacie stľpy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: STRADER s.r.o.
17580.47 €
verejné osvetlenie pivníc v Malom Horeši Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Košický samosprávny kraj
15000.00 €
dodávka vody na piatich odberných miestach Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb - jedálne lístky Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Le cheque dejeuner s.r.o.
0.00 €
budova ZŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
1660.00 €
zmena výšky nájomného Odb.: Taurus Kolonial s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
4398.10 €
programy ekonomickej agendy Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: IFOsoft v.o.s.
118.80 €
účasť na dražbe nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Dražobná spoločnosť a.s.
1000.00 €
garáž na adrese Chlmecká 5, Malý Horeš Odb.: Gabriel Szabó
Dod.: Obec Malý Horeš
10.00 €
garáž na ulici Chlmecká 5, Malý Horeš Odb.: Marian Móricz
Dod.: Obec Malý Horeš
10.00 €
vypracovanie projektu rekonštrukcia verejných priestranstiev Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Drahoslava Dankaninová
3500.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Marta Bruňanská
4860.00 €
geodetické zamerania a dokumentácia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
1176.00 €
pozemok o výmere 8 m2 - zriadenie stánku PNS Odb.: Mišlaiová Iveta
Dod.: Obec Malý Horeš
0.00 €
svietidlá verejného osvetlenia Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: BKS Leasing a.s.
3.98 €
osobitné dojednania - ZŠ Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
osobitné dojednania - Materská škola Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
osobitné dojednania - OcU Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
auto SKODA Felicia 1.3 Combi Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Csaba Eszenyi
1300.00 €
vysokorýchlostný internet Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
design a webhosting stránky kisgeres.eu Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
480.00 €
služba nakladania s elektroodpadom Odb.: Obec Malý Horeš
Dod.: Asekol SK s.r.o.
0.00 €
nájom pozemkov v k.u. Nový Horeš Odb.: Taurus Kolonial s.r.o.
Dod.: Obec Malý Horeš
1042.78 €


Archív zverejňovaných dokumentov