• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Aktuality

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši

Starosta:

Csaba Furik, 48 r. , SMK-MKP - 514 hlasov

Zastupiteľstvo:

1. Robert Kendi, 32 r. SMK-MKP - 450 hlasov

2. Tibor Sohajda, 44 r. , SMK-MKP - 383 hlasov

3. Árpád Asszonyi, Ing. , 55 r. , SMK-MKP - 362 hlasov

4. Zsolt Balasi, 44 r. , SMK-MKP - 339 hlasov

5. Ladislav Sirgely, 56 r. , SMK-MKP - 328 hlasov

6. Tomáš Kis-Berta, 25 r. , SMK-MKP - 326 hlasov

7. Szabolcs Koleszár, 33 r. , SMK-MKP - 320 hlasov

8. Alexander Sohajda, 34 r. , SMK-MKP - 308 hlasov

9. Csaba Varkonda,  33 r. , SMK-MKP - 290 hlasov

Náhradníci:

1. Karol Illés, 54 r. , nezávislý kandidát - 203 hlasov

2. Tibor Filep, Ing. , 50 r. , nezávislý kandidát - 193 hlasov

3. Alexander Bacskai, 47 r. , nezávislý kandidát - 190 hlasov

4. Vojtech Sohajda, 46 r. , nezávislý kandidát - 153 hlasov

5. Attila Miklós , Ing. , 54 r. , nezávislý kandidát - 141 hlasov

6. Edina Szaxonová, Mgr. , 32 r. , nezávislý kandidát - 126 hlasov

7. Tamás Kalán , Dis. , 28 r. , nezávislý kandidát - 114 hlasov

8. Attila Bacskai, 45 r. , nezávislý kandidát - 86 hlasov

9. Marta Fedorová, 60 r. , SMER - 62 hlasov

Covid 19 test - edukačné video
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1. októbra 2020 od 7.00 hod. -hranice
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania
Africký mor ošípaných
Postrek proti komárom - szúnyogírtás
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 6.5.2020
Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Opatrenia od 6.4.2020
informačné tabule na stiahnutie
Usmernenie hlavného hygienika SR - šiesta aktualizácia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Opatrenia od 30. 3.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - Opatrenia od 25.3.2020
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
Karanténne opatrenia - Úrad verejného zdravotníctva SR
Mimoriadna situácia - zmeny od 16.3.2020
Mimoriadna situácia - opatrena
Posilovňa zatvorená - Edzőterem zárva
Stránkové dni / ügfélfogadás - Obecný úrad Malý Horeš / Kisgéresi Községhivatal
Oznámenie / Értesítés - Obec Malý Horeš / Kisgéres község
Fontos tudnivalók a KORONAVÍRUSRÓL
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prijíma opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu vírusu
Kornovavírus COVID-19
Rozhodnutie Úardu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2405/8443
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
Výzva na predkladanie cenových ponúk „Multifunkčné ihrisko v obci Malý Horeš“
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2020
Oznámenie - Értesítés
Falunapok 2019
Vôňa agátu - Dni otvorených pivníc 2019
voľby do Európskeho parlamentu 2019
Voľby prezidenta 2019
Dňa 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.
Projekt EU - zateplenie
Pre obec Malý Horeš bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Nové VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Horeši prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch, platné od 1.1.2019. Najdôležitejšie zmeny sú :
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši. Prinášame výsledky volieb.
Voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia dňa 10.11.2018 . Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb a všetky potrebné informácie nájdete v tomto článku a sú vyvesené aj na informačnej tabuli obce.
Cestovný poriadok - Menetrend
Dňom 1. septembra 2018 sa mení cestovný poriadok autobusovej dopravy.
Verejná vyhláška
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Svätá Mária sa bude konať dňa 26. marca 2018 o 10:00 hod. v hoteli CLAVIS na adrese: Jókaiho 22, 984 01 Lučenec.
Zámer - zámena pozemkov
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer zámeny pozemkov v časti oznámenia.
Oznámenie - obchodná verejná súťaž
Obec Malý Horeš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Malý Horeš, LV č. 355...
Zámer
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: