• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • OLD WEB
  • KONTAKT

Terra Incognita

SACR

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Aktuality

Zoznam aktualít

постельное белье 3д

Zámer - zámena pozemkov
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer zámeny pozemkov v časti oznámenia.
Oznámenie - obchodná verejná súťaž
Obec Malý Horeš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Malý Horeš, LV č. 355...
Pozvánka - Meghívó
Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš Vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia pozemkového spoločenstva Malý Horeš dňa 10. novembra 2017 od 17:00 hod. v kultúrnom dome Obecného úradu Malý Horeš ...
Vôňa agátu - Dni otvorených pivníc 2017
Srdečne Vás pozývame na deviaty ročník akcie "Vôňa agátu - Dni otvorených pivníc" v Malom Horeši, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19.-20. mája 2017 v areále vínnych pivníc.
Zámer
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti.
Hydinový deň s vínami 2016
Spolok Polyhos organizuje aj tento rok Hydinový deň s vínami.
Záverečné stanovisko
z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022.
Rozlúčka s letom 2016 - pozvánka
Spolok vinohradníkov a vinárov POLYHOS Vás pozýva na akciu „Rozlúčka s letom 2016“, ktorá sa uskutoční dňa 27. auguszta 2016 (v sobotu) od 16.00 do 21.00 hod. v Malom Horeši na dvore Domu spoločenských služieb (ul. Chlmecká 5/9).
Pozvánka - Meghívó
Malohorešská urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malý Horeš pozýva svojich členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2016 o 18:00 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu v Malom Horeši.
Verejné obstarávanie - výzva
Obec Malý Horeš vypisuje verejné obstarávanie pre projekt "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš". Podklady sú k dispozícii v menu Oznámenia.
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM v Malom Horeši
Obec Malý Horeš vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Malom Horeši.
Písomné pripomienkovanie PS Veľký Kopec
Štátna ochrana prírody SK, Správa CHKO Latorica oznamuje, že je možné písomne pripomienkovať PS Veľký Kopec do 10 dní od zverejnenia tohoto oznámenia.
Zámer na predaj majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Malom Horeši zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Pozvánka na akciu Juniáles
"Ryba pláva s divinou" dňa 11. júna 2016 (sobota) vo Vínnom dvore v Malom Horeši.
Oznam o predrokovaní Programu starostlivosti o CHA Veľký kopec
Deň otvorených pivníc 2016
Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených pivníc dňa 14. mája 2016 do priestorov amfiteátra a pivničného radu v obci Malý Horeš.
Deratizácia na území obce
Regionálny úrad verejného zdravotníctva začal správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení - deratizáciu.
Ochutnávka mladých vín - 2016
Túto akciu zorganizoval „Spolok vinárov a vinohradníkov POLYHOS“ v spolupráci s obecným zastupiteľstvom Malého Horeša pod vedením p. starostu Csabu Furika dňa 30. januára 2016 o 15.00 hod v miestnom kultúrnom dome.
Mimoriadny odvoz komunálneho odpadu
Spoločnosť FURA s.r.o. informuje občanov obce, že dňa 7. januára 2016 uskutoční mimoriadny odvoz komunálneho odpadu z obce. Odpadové nádoby treba vyložiť do 6:30 hod.
Mangalicafest - dozvuky
Spolok POLYHOS na základe návrhu podpredsedu Árpáda Asszonyiho usporiadal 1. Mangalicafest, kde boli jedlá pripravené len z mangalice.
Voľby do NR SR v roku 2016
Prinášame informáciu o voľbách do Národnej Rady Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 5. marca 2016
Mangalicafest - pozvánka
Spolok vinárov a vinohradníkov POLYHOS Vás srdečne pozýva na akciu "Mangalicafest", ktorá sa uskutoční dňa 21. novembra 2015, v sobotu od 14:00 vo veľkej sále Kultúrneho domu v Malom Horeši.
Hydinový deň s vínami
Naši vinári v tomto roku už vyskúšali ku vínam údené kolienko, divinu, rybu, guľášové polievky v rôznych variantoch, plnenú kapustu a plnenú papriku. Teraz podľa predbežných plánov došiel rad na hydinu.
Výzva na odstránenie inváznych rastlín z pozemkov
Obec Malý Horeš vyzýva vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v katastrálnom území Malý Horeš a Nový Horeš na odstránenie inváznych druhov rastlín z pozemkov v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002.
Rozlúčka s horúcim letom
Takto sme sa lúčili s horúcim letom.
Dni obce 2015
Pozývame Vás na Dni obce 2015, ktoré sa budú konať v dňoch 3. - 5. júla 2015.
Pozvánka
Pozvánka na juniáles „Ryba pláva s divinou“
A voňal agát
Nádherné počasie a príjemná atmosféra sprevádzali tohoročné podujatie "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc" v Malom Horeši. Rozmanité druhy vín miestnych vinárov a bohatý kultúrny program prilákali nevídané množstvo návštevníkov a degustátorov.
Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc
Pozývame Vás na tradičnú akciu "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc", ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2015 v agátovom hájiku v okolí tufových pivníc obce Malý Horeš.
Csülkös nap
Spolok vinohradníkov a vinárov POLYHOS usporiada dňa 2. mája 2015 majáles pod názvom "Csülkös nap" v priestoroch dvora Domu spoločenských služieb na adrese Chlmecká 5/9, Malý Horeš.
Seminár o ochrane rastlín
Na dborný seminár o ochrane rastlín bolo zvedavých 60 pestovateľov ovocia a zeleniny z desiatich obcí Medzibodrožia.
Výberové konanie - voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo obce Malý Horeš vyhlasuje podľa §18a ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov konanie voľby hlavného kontrolóra obce Malý Horeš na deň 08.04.2015.
Pozvánka
Pozývame Vás na odbornú prednášku o ochrane rastlín, ktorá sa koná dňa 28. februára 2015 o 15:00 v kultúrnom dome v Malom Horeši. Vstupné 2.-EUR. Po prednáške je k dispozícii malé pohostenie.
Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2015 v malej zasadacej miestnosti obecného úradu o 17:00 hod ohľadom prípravy voľby hlavného kontrolóra obce.
Spolok POLYHOS
Dňa 23. februára sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza spolku vinohradníkov a vinárov s názvom POLYHOS.
Ochutnávka mladých vín
Pozývame Vás na VII. ročník Ochutnávky mladých vín dňa 24. januára 2015 o 15:00 do veľkej sály kultúrneho domu v Malom Horeši.
Návšteva Mikuláša
Aj tento rok zavítal Mikuláš do škôlky a školy v Malom Horeši, aby rozdal svoje darčeky medzi dobré deti.
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši
V Malom Horeši sa volieb do obecného zastupiteľstva zúčastnilo 47,86% oprávnených voličov.
Informácia o víruse Ebola
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci osvetovej a preventívno-výchovnej činnosti vydal opatrenia a informačný materiál o víruse Ebola.
Reportáž z Malého Horeša
O zaujímavostiach v obci Malý Horeš sa môžete dozvedieť aj z reportáže pripravenej televíziou TV JOJ.

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: