• HOME
  • OBEC
  • KULTÚRA
  • POLYHOS
  • DSS-VD
  • OLD WEB
  • KONTAKT

Kontakt

Napíšte nám

Terra Incognita

Návštevnosť

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/8/2016 stavebné práce Liška Vojtech
72.36 €
2016052 overenie účtovnej závierky za rok 2015 Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
160371 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
203.20 €
0116092889 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
258.81 €
20160457 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
127.62 €
16116 tovar podľa dodacieho listu Štefan Papp - TOP STEP
79.16 €
16113 tovar podľa dodacieho listu Štefan Papp - TOP STEP
362.93 €
20160440 motorový krovinorez Dolmar KÁJEL s.r.o.
400.00 €
7607069998 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.25 €
2353479914 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.88 €
161401 služba Dornet 2016 august Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
1216 stavebné práce Vojtostav s.r.o.
2408.83 €
7451814690 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
211.00 €
7/2016 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
104.17 €
7292319733 elektrická energia - VO-1 Východoslovenská energetika a.s.
138.52 €
7461814454 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2172.00 €
7461814455 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
745.00 €
3787395530 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.58 €
160550 práce a služby podľa dodacieho listu Secomp s.r.o.
52.80 €
10337/16 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
829.70 €
160063 chladnička Biela technika
135.00 €
90327750 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
92.21 €
0916 záloha na stavebné práce Vojtostav s.r.o.
3000.00 €
0816 súpis vykonaných prác a dodávok Vojtostav s.r.o.
600.22 €
20160036 členské MAS - 5 rokov MAS BODROG o.z.
1000.00 €
530160098 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
172.00 €
7303517588 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7303517300 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
7303517267 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7303517281 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
0116083099 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
285.33 €
2349152822 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.69 €
530160091 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
231.00 €
160523 tovar podľa dodacieho listu Briston s.r.o.
60.00 €
160542 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
66.31 €
16056 tovar podľa dodacieho listu Nagy Alexander
155.80 €
161223 Dornet 2016 júl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2016/032 spracovanie žiadosti a relevantnej štúdie -Envirofond ASEKO - Ing. Alena Suchá
480.00 €
7606111963 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.45 €
160313 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
316.00 €
90326160 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
114.29 €
90326003 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
171.62 €
9635/16 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
292.65 €
9256/16 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
1600047 strava Jolana Ujháziová - KORONA
250.00 €
16075 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
152.85 €
7292312928 elektrická energia - VO-1 Východoslovenská energetika a.s.
128.64 €
242016 nealko nápoje O2H s.r.o.
201.60 €
201601 tovar podľa dodacieho listu Alžbeta Erdeiová
456.64 €
16005661 tovar podľa dodacieho listu Alexander Bacskai
350.05 €
1651176 štrkopiesok Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.
173.41 €
160284 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
762.01 €
530160071 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
250.00 €
16115 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
15.36 €
1239000307 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
30.24 €
7786467551 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
70.24 €
04072016 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
920.30 €
6100008539 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
21.47 €
6100008332 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.10 €
6100008144 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.46 €
8593/16 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1236.48 €
7303496666 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7303496342 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7303496356 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7303496375 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
160022 klobása na pečenie Mäso Medzibodrožie
895.80 €
160044 tovar podľa dodacieho listu Biela technika
279.00 €
20160461 tovar podľa dodacieho listu FEBRA s.r.o.
4292.64 €
20160462 tovar podľa dodacieho listu FEBRA s.r.o.
589.76 €
2344871417 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
75.69 €
0116069985 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
262.13 €
1651144 štrkopiesok Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.
316.22 €
20160349 tovar a služby podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
323.40 €
0602016 výkon preventivára obce - II. polrok 2016 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
161031 Dornet 2016 jún Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
16111 prevoz piesku TRANS KM s.r.o.
19.20 €
7605146978 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
2016123 vysprávka povrchu ciest so zarezaním Správa ciest KSK
1180.80 €
21609634 školské dokumenty RAABE s.r.o.
47.40 €
1162204319 tlačivá ŠEVT a.s.
18.82 €
1162205208 tlačivá ŠEVT a.s.
64.57 €
2121228169 vodné 2. štvrťrok 2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
350.56 €
6100007179 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.84 €
6100007387 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
20.13 €
6100007570 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
29.47 €
6100007761 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.08 €
6100007935 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.75 €
16105 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
15.36 €
16103 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
15.36 €
16098 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
15.36 €
7293308410 elektrická energia - VO-1 Východoslovenská energetika a.s.
143.60 €
2162203808 tlačivá ŠEVT a.s.
21.80 €
1651139 štrk Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.
71.82 €
160247 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
552.64 €
201607392 predplatne Uj Szo a Vasarnap PETIT PRESS a.s.
118.50 €
2785534040 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.58 €
1600035 strava Jolana Ujháziová - KORONA
525.40 €
7103/16 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
827.41 €
2016016 plošná inzercia HERNAD s.r.o.
50.00 €
6100006862 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.43 €
6100007046 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.09 €
6100006676 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.46 €
6100006453 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.85 €
6100006273 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.61 €
01062016 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
1035.28 €
7268572263 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7268571937 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7268571951 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7268571972 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
10/2016 reklamné tabule Graphic Design - František Fazekaš
138.00 €
2016084 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
180.27 €
0116058552 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
288.65 €
2340448487 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
71.69 €
6/2016 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
96.00 €
5/2016 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
39.90 €
530160034 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
60.00 €
7604192118 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
16147 prenájom a servis mobilných wc Czaboczky Ján
250.00 €
002/16 vyhotovenie geodetickej dokumentácie Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
534.00 €
16047 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
133.50 €
20160235 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
355.93 €
160147 potlač propagačných materiálov - Vôňa agátu GNK - FOTOLAB
863.36 €
2016026 prekrytie javiska - Deň otvorených pivníc LIFTA - Želinský Jozef
400.00 €
20160024 sadenice kvetov Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová
815.00 €
9117600048 prenájom nebytového priestoru Mesto Kráľovský Chlmec
160.14 €
6100005576 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.76 €
6100005737 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.43 €
6100006087 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.42 €
6100005925 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.77 €
7293104273 elektrická energia - VO-1 Východoslovenská energetika a.s.
161.11 €
162/004 ubytovanie - záloha Smaragdvölgy Kft.
325.68 €
160196 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
433.87 €
160389 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
43.80 €
1784606846 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.90 €
4/2016 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
412.80 €
3/2016 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
368.72 €
7491431573 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
211.00 €
7491431337 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2172.00 €
7491431338 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
745.00 €
16065 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
19.20 €
16067 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
19.20 €
1542016 vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Richard Krajčík
145.00 €
1651071 štrk Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o.
307.24 €
573416 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
828.41 €
252016 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
1045.05 €
6100005186 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
42.65 €
6100005377 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.08 €
161026 plastová nádoba 120 l - 30 ks MEVAKO s.r.o.
662.40 €
90316335 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
271.85 €
7273533192 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7273533178 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7273533505 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7273533213 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
6391000418 poistné Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
160177 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
157.98 €
2336122511 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
74.69 €
90316004 vývoz obsahu žúmp -ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
84.94 €
0116046866 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
291.96 €
160634 Dornet 2016 apríl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7603231186 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
6100004268 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.46 €
6100004458 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.61 €
6100004642 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
21.84 €
6100004116 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
20.47 €
6100004837 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
38.04 €
7293407173 elektrina - VO Východoslovenská energetika a.s.
188.50 €
160155 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
517.15 €
4575/16 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
160273 tovar a služby podľa dodacieho listu Secomp s.r.o.
246.79 €
19/2015 znalecký posudok Ing. Mária Dulovičová
80.00 €
06042016 pohostenie Privat Cafe and Restaurant
126.15 €
2016029 odchyt zvierat v roku 2015 FA HUNTER - IGOR TOMKO
402.50 €
16054 prevoz štrku A.O.D. Trade s.r.o.
30.72 €
2016282 školské ovocie - marec 2016 - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
14.40 €
2016283 školské ovocie - marec 2016 - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
21.89 €
160253 oprava Konica Minolta Secomp s.r.o.
99.50 €
6783678997 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.36 €
3929/16 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
822.83 €
02042016 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
857.73 €
6100003916 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
29.19 €
6100003681 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
28.85 €
6100003488 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
22.87 €
160135 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
812.94 €
7298448928 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7298448598 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7289448612 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7298448633 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
16018 čistenie kanalizácie - KD Alena Czaboczká
70.00 €
160131 miešačka BELAX s.r.o.
181.00 €
0116035570 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
268.76 €
2016113 tovar podľa dodacieho listu D-COMP Gabriel Dobos
1800.00 €
51602213 školské dokumenty RAABE s.r.o.
78.85 €
160018 led panel ceili STAVBAN s.r.o.
388.50 €
6100003305 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.46 €
6100003127 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.42 €
6100003014 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.07 €
6100002829 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
30.54 €
2331808106 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
140.45 €
20/2016 energetický audit budovy Ing.Karol Šašala-RESI
2000.00 €
1604961 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
38.50 €
160460 služba Dornet 2016 marec Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7602275033 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
2120912744 vodné 1. štvrťrok 2016-bytový dom Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
188.64 €
2120912285 vodné 1. štvrťrok 2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
105.32 €
1622226 tovar podľa dodacieho listu DL-226/2016 ŠKOLEX s.r.o.
743.38 €
2016193 školské ovocie - február - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
13.68 €
2016192 školské ovocie - február - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
9.00 €
XXVI Sajáterő hozzájárulás EGTC-s működési pályázathoz Bodrogkozi EGTC
254.77 €
1600018 strava Jolana Ujháziová - KORONA
127.40 €
2/2016 školské potreby RIAMIX - Valéria Babaová
149.40 €
6782753088 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.94 €
160089 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
1362.55 €
02032016 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
733.96 €
6100001885 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.76 €
6100002308 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
17.12 €
6100002483 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.48 €
20160308 členské EGTC Bodrogkozi EGTC
96.77 €
2474/16 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
824.22 €
7268527394 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7268527093 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
7268527072 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7268527058 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
2016041 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
322.95 €
1/3/2016 údržba vodovodných zariadení Liška Vojtech
80.16 €
116007 tovar podľa dodacieho listu ZENIT AZ s.r.o.
179.00 €
0116024566 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
268.76 €
160085 Regio 2016 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
129.50 €
160256 Dornet 2016 február Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
90310117 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
366.67 €
4/2016 tovar podľa dodacieho listu DOMEX - Kristina Novákovics
120.64 €
2016037 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
145.76 €
113205 knihy Lilium Aurum s.r.o.
177.19 €
7601318649 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
201639 členské známky DPO - 2016 Dobrovoľná požiarna ochrana
20.00 €
1/2016 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
205.00 €
2016053 ovocie a ovocná šťava - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
5.10 €
2016054 ovocie a ovocná šťava - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
7.75 €
8800331724 služby verejnosti RTVS RTV
224.03 €
160004 oprava strechy STAVBAN s.r.o.
2109.32 €
7448746811 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
211.00 €
216007 revízia plynového zariadenia - ZŠ NOVOGAS - Mentová A.
54.00 €
6100001753 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.77 €
6100001408 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
17.45 €
6100001578 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.42 €
7448746565 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
745.00 €
7448746564 elektrická energia - ObU+VO+DS+DSS+BD Východoslovenská energetika a.s.
2726.00 €
2016/00048 štrk Makrai és Társa Kft.
276.57 €
1341/16 nálepky FURA Fura s.r.o.
99.00 €
1342/16 vrecia na komunálny odpad Fura s.r.o.
138.60 €
7240158395 elektrická energia - TJ - vyúčtovanie 2015 Východoslovenská energetika a.s.
228.96 €
0781832353 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.31 €
216006 čistenie plynového kotla NOVOGAS - Mentová A.
91.20 €
20160246 Geometria 3-4 Libera Terra s.r.o.
24.00 €
160046 dodávka SFW IFOSOFT - 2016 Secomp s.r.o.
74.64 €
160045 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
85.80 €
774/16 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
827.61 €
7218582301 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7218581958 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7218581972 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7218581993 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
6100000239 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
21.47 €
6100000425 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.14 €
29012016 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
782.02 €
6100001210 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
20.47 €
6100000629 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.43 €
6100000811 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.08 €
6100001034 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.10 €
0116014390 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
268.76 €
160033 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
69.98 €
1162201168 tovar podľa dodacieho listu ŠEVT a.s.
42.88 €
116004 tovar podľa dodacieho listu ZENIT AZ s.r.o.
95.60 €
2323224716 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.69 €
160049 služba Dornet 2016 január + výmena switch Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
88.50 €
17141/15 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
7600364027 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
90307412 výmena vodomera Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
51.14 €
7240157568 finančné vysporiadenie - VSE - 2015 - ZŠ Východoslovenská energetika a.s.
187.92 €
1610002 koberec - škôlka na skákanie E.N.E.S. s.r.o.
79.80 €
7050003236 finančné vysporiadenie - VSE - 2015 - VO,DSS,DS,ObU,BD Východoslovenská energetika a.s.
348.82 €
5041504433 finančný spravodajca 2015 Poradca podnikateľa s.r.o.
12.46 €
0116 stavebné práce Vojtostav s.r.o.
6313.04 €
160032 reklama vínneho dvora Lelespress - Ladislav Kopasz
204.00 €
7424219952 zemný plyn - ZŠ - vyúčtovanie 2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
277.49 €
7424219951 zemný plyn - ObU - vyúčtovanie 2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
1271.03 €
7426219896 zemný plyn - MŠ - vyúčtovanie 2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
881.32 €
7248521189 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
96.00 €
7248520861 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
177.00 €
7248520847 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
497.00 €
7248520882 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
389.00 €
2162202562 tlačivá ŠEVT a.s.
8.60 €
2016/0050 školské ovocie - december - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
3.90 €
2016/0051 školské ovocie - december - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
5.93 €
160031 Kalendárium 2016 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
80.00 €
0236049454 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
18.75 €
16380/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
825.12 €
8780917879 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.68 €
1512-344 tovar podľa dodacieho listu BOP - Slovakia s.r.o.
205.63 €
0115136717 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
216.74 €
511015206 poistné Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
377.25 €
15301 čistenie kanalizácie - KD Czaboczky Ján
121.56 €
2318937966 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
71.69 €
2015/051 tlač novín - Kisgéresi Tájékoztató Marián Györky - MS print
150.00 €
20150008 služby PAVO s.r.o.
214.00 €
7510975375 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
28.15 €
23122015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
768.02 €
2015191 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
207.82 €
5100015918 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
37.10 €
5100016140 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
17.66 €
5100016311 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.74 €
5100016534 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
31.10 €
152406 Dornet 2015 december Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2120604563 vodné 4. štvrťrok 2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
347.41 €
15124 tovar podľa dodacieho listu Nagy Alexander
170.00 €
150121 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
86.55 €
15066 čistenie kanalizácie - MŠ Alena Czaboczká
118.42 €
15580/15 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
148.00 €
8/2015 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
466.87 €
7/2015 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
132.67 €
150569 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
203.81 €
2015623 školské ovocie - november - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
7.30 €
2015622 školské ovocie - november - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
4.80 €
1521112001 týždenník Vasárnap č. 49, 320 ks PETIT PRESS a.s.
159.97 €
150544 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
191.11 €
8780004902 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.56 €
15055/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
828.01 €
32/2015 sadenice Paulownia Catalpifolia Peter Farkas VPF
50.00 €
01122015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
884.19 €
10853611 Obecné noviny 2016 INPROST s.r.o.
67.60 €
7253496889 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7253496576 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
272.00 €
7253496555 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7253496541 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
335.00 €
5100015549 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.13 €
5100015383 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.97 €
5100015148 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.36 €
5100014814 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.20 €
5100014641 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
20.74 €
5100014435 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.74 €
5100014255 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
17.28 €
620/2015 členské ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska
183.64 €
152239 Dornet 2015 november Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
150895 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
25.80 €
14468/15 kontajner 1100 l Fura s.r.o.
225.60 €
2215 práce a dodávky Vojtostav s.r.o.
7869.66 €
150534 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
198.31 €
6/2015 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
49.80 €
15040 tlačivá FVCC - RS
33.60 €
5/205 školské potreby RIAMIX - Valéria Babaová
132.80 €
2314651553 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
73.26 €
201602981 Uj Szó, Vasárnap - 1. polrok 2016 PETIT PRESS a.s.
118.50 €
0115125633 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
282.01 €
23/2015 sanácia miest s nezákonným odpadom BLS com s.r.o.
35311.80 €
0115124331 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
557.47 €
FV1500066 strava - deň dôchodcov Jolana Ujháziová - KORONA
352.00 €
7510018281 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
35.83 €
1600054162 pripojenie OM 1391021 Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
1600054172 pripojenie OM 1391003 Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
1600054178 pripojenie OM 1391005 Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
1600054185 pripojenie OM 1391004 Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
1600054188 pripojenie OM 1391006 Východoslovenská distribučná a.s.
62.50 €
2015508 ovocie a ovocná šťava - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
6.30 €
2015509 ovocie a ovocná šťava - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
9.58 €
150506 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
86.99 €
14365/15 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
146.26 €
FSK1500476 didaktické hry pre ZŠ Zábavné učení s.r.o.
161.84 €
7485729108 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
154.00 €
148/2015 výkon preventivára obce - II. polrok 2015 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
147/2015 oprava PC na ZŠ Peter Szakszon - AGOLO
150.00 €
5720026651 poistné Generali Slovensko poisťovňa a.s.
33.00 €
7485728841 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
696.00 €
7485728840 elektrická energia - ObU+VO+DS+DSS+BD Východoslovenská energetika a.s.
2615.00 €
174 hry a zvukové nahrávky Terra vydavateľstvo s.r.o.
64.90 €
3779096373 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
78.62 €
150851 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
34.80 €
1172015 vypracovanie nájomnej zmluvy na byt JUDr. Dušan Szabó - advokát
215.23 €
13819/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
783.42 €
115420 výpalky HB - Lasercut s.r.o.
763.04 €
15ZF1355 doména a webhosting www.kisgeres.eu Webex media s.r.o.
37.90 €
1915 záloha na stavebné práce Vojtostav s.r.o.
7000.00 €
5100013704 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
39.17 €
5100013329 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
31.46 €
5100013144 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.36 €
5100012948 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.76 €
5100012768 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
17.28 €
29102015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
1002.84 €
5100013893 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
32.26 €
7208529378 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7208529693 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7208529357 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7208529343 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
150466 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
270.00 €
0115115473 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
262.13 €
FSK1500365 tovar podľa dodacieho listu Zábavné učení s.r.o.
523.19 €
2310381282 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
72.69 €
152015 služba Dornet 2015 október Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
201504522 vyhotovenie digitálneho kamerového systému obce Malý Horeš Maxnetwork s.r.o.
143880.00 €
7509057917 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
37.49 €
2015098 kontrola hasiacich prístrojov Todop
96.50 €
2015099 kontrola hasiacich prístrojov - ZS Todop
15.00 €
250092 tovar podľa dodacieho listu Regio s.r.o. K. Chlmec
72.00 €
250091 tovar podľa dodacieho listu Regio s.r.o. K. Chlmec
30.07 €
2015146 Vizualizér Avervision U50 D-COMP Gabriel Dobos
312.00 €
10/2015 spracovanie PHSR obce Malý Horeš URBA s.r.o.
600.00 €
19/10/2015 práce ústredného kúrenia Liška Vojtech
113.52 €
11659/15 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
26/2015 verejné obstarávanie: sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom INITED s.r.o.
250.00 €
12598/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
781.83 €
4778148245 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
70.74 €
7213500042 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
72135000381 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7213500063 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
5100012539 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.36 €
5100012349 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.58 €
5100012152 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.44 €
5100011985 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
23.04 €
5100011753 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.36 €
5100011388 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.90 €
5100011621 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.36 €
5100010976 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
34.56 €
5100011212 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.58 €
30092015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
830.78 €
15100050 zabezpečenie procesu verejného obstarávania Tenderteam s.r.o.
950.00 €
20150427 náhradné diely a servisná oprava KÁJEL s.r.o.
220.00 €
15/236 tovar podľa dodacieho listu Alex kovový a školský nábytok s.r.o.
44.40 €
115042 tovar podľa dodacieho listu ZENIT AZ s.r.o.
293.60 €
15041 štrk Jozef Kišš
82.14 €
15205 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
15.36 €
0115102463 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
275.38 €
1815 záloha na stavebné práce Vojtostav s.r.o.
11000.00 €
2306119714 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.98 €
4519000008 poistenie bytového domu Kooperatíva poisťovňa a.s.
337.99 €
151810 služba Dornet 2015 september Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2120291058 vodné 3. štvrťrok 2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
202.79 €
7508094887 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
37.49 €
0422015 služba externého manažmentu k výzve 2015/PRV/37 ALGAIL s.r.o.
1170.00 €
1615 dodávka stavebných prác Vojtostav s.r.o.
7509.43 €
90294171 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
284.47 €
15201 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
15.36 €
15038 štrk Jozef Kišš
55.36 €
562015 preprava osôb Vojtech Czap TRANZ
650.00 €
0115091686 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
255.50 €
150082 Tatramat EOV 120 Trend Biela technika
220.00 €
2015133 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
207.50 €
3777212719 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
72.13 €
10728/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1174.82 €
7308280404 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7308280733 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7308280369 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7808280383 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
150069 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
99.50 €
150372 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
191.34 €
2301871418 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
78.69 €
530150096 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
180.00 €
151594 služba Dornet 2015 august Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7507128243 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
37.49 €
150608 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
116.52 €
150341 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
255.89 €
15101110 prezentácia v knihe Slovensko pohľadom vtákov CBS s.r.o.
358.80 €
861-2015 súprava školský stôl Titan - 10 ks ŠKOLEX s.r.o.
999.94 €
10005/15 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
349.10 €
20150041 overenie účtovnej závierky za rok 2014 Ing. Molnárová Agáta
550.00 €
771643 koberec Interier Invest s.r.o.
395.80 €
2015-034 projekčné práce Drahoslava Dankaninová
96.00 €
1215 záloha na stavebné práce Vojtostav s.r.o.
6000.00 €
7435821624 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
154.00 €
7435821354 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2585.00 €
7435821355 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
696.00 €
2015/015 tovar podľa dodacieho listu Gold-Tur - Zlatica Sunitrová
878.00 €
20150135 autožeriav T-148 - odpracované hodiny ZOLTRANS s.r.o.
91.80 €
9432/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
781.53 €
150972 doména a webhosting www.malyhores.sk Webex media s.r.o.
72.00 €
2015003 kosenie trávy SHR Zlatý Klas
240.00 €
8776258872 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
70.67 €
20150337 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
334.20 €
7273347652 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7273347631 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7273347617 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7273347983 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
530150090 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
240.00 €
0115082050 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
252.18 €
2297639627 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
73.76 €
151379 služba Dornet júl 2015 Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7506158607 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
37.49 €
20153 montáž žalúzií Brigita Bacskaiová - MONROE
255.00 €
1152206194 tovar podľa dodacieho listu ŠEVT a.s.
76.55 €
150291 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
206.44 €
43/2015 spracovanie žiadosti a relevantnej štúdie -Envirofond ASEKO - Ing. Alena Suchá
780.00 €
1239000103 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
22.50 €
15/2015 spracovanie štatistických údajov Štatistický úrad SR
68.10 €
7257/15 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
150568 tovar a služby podľa dodacieho listu Secomp s.r.o.
45.80 €
4775304408 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.31 €
150019 klobása na pečenie Mäso Medzibodrožie
884.92 €
20150483 taška papierová na víno s potlačou LIM PO s.r.o.
81.00 €
8076/2015 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
781.73 €
2152203657 tovar podľa dodacieho listu ŠEVT a.s.
13.02 €
2015/019 tlač novín - Kisgéresi Tájékoztató Marián Györky - MS print
180.00 €
7263354556 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7263354542 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7263354577 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7263354909 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
8/2015 nájomný bytový dom A - štvrtá splátka BLS com s.r.o.
13.00 €
01072015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
734.44 €
5100007880 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
23.02 €
5100007579 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.33 €
5100007462 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.98 €
5100007225 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.56 €
5100006820 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
7.08 €
5100007037 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.87 €
5100006648 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.56 €
0115069091 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
368.21 €
2293414894 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
83.69 €
151183 služba Dornet 2015 jún Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
054/2015 výkon preventivára obce - I. polrok 2015 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
7505183521 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
37.49 €
150519 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
115.09 €
2015111 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
99.89 €
2119965650 vodné 2. štvrťrok 2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
176.06 €
6580613184 poistné ZŠ Kooperatíva poisťovňa a.s.
41.04 €
1507751 Workbooky pre ZŠ Distribučná agentúra AD REM
122.40 €
20150250 stolová píla Makia 2712 KÁJEL s.r.o.
243.00 €
3/2015 prenájom kultúrneho domu Obec Malý Horeš
50.00 €
115074 knihy Lilium Aurum s.r.o.
143.00 €
04/2015 preprava osôb Juraj Andrejko
220.00 €
0774353021 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.38 €
20150088 autožeriav T-148 - odpracované hodiny ZOLTRANS s.r.o.
301.80 €
4/2015 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
258.67 €
6405/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
787.01 €
20150019 sadenice kvetov Záhradníctvo - Ing. Edita Gyüreová
747.70 €
201507591 Uj Szó, Vasárnap - 2. polrok 2015 PETIT PRESS a.s.
113.44 €
7298256000 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7298256357 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7298256021 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7298255986 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
90282168 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
332.86 €
31052015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
739.59 €
5100006445 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.56 €
5100006263 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.62 €
5100006056 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.98 €
5100005895 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.94 €
3/2015 maliarske potreby RIAMIX - Valéria Babaová
104.45 €
0115057381 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
368.21 €
150206 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
116.83 €
2015091 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
24.66 €
1500030 strava Jolana Ujháziová - KORONA
393.60 €
1500031 strava Jolana Ujháziová - KORONA
300.00 €
2289210927 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
71.69 €
15031 prenájom a servis mobilných WC Alena Czaboczká
200.00 €
5/2015 prvá splátka z technickej vybavenosti nájomného bytového domu BLS com s.r.o.
9245.98 €
5100003262 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.98 €
150943 Dornet 2015 máj Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
150087 potlač sklenených pohárov - Vôňa agátu GNK - FOTOLAB
497.28 €
150088 potlač ozdobných vrecúšok - Vôňa agátu GNK - FOTOLAB
489.60 €
150090 potlač záster - Vôňa agátu GNK - FOTOLAB
60.00 €
150091 tlač lístky - Vôňa agátu GNK - FOTOLAB
98.29 €
150092 tlac mince GNK - FOTOLAB
37.92 €
9/2015 grafické tabule - Vôňa agátu Graphic Design - František Fazekaš
100.00 €
2015214 ovocie a ovocná šťava - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
6.60 €
2015213 ovocie a ovocná šťava - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
7.20 €
7504214725 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
37.49 €
5100005243 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.74 €
5100005407 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.69 €
5100005556 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.94 €
5100005715 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.40 €
150029 Regio 2015 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
2015029 montáž vchodových dverí Zuzana Székelyová - Bodrogtherm
150.00 €
150409 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
34.80 €
215018 údržba plynových zariadení NOVOGAS - Mentová A.
218.16 €
20150177 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
109.10 €
1085/3511 Obecné noviny INPROST s.r.o.
67.60 €
7445503610 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
154.00 €
7445503337 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2585.00 €
7445503338 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
696.00 €
0773397813 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
70.70 €
5180/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
737.73 €
6391000418 poistné Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
01052015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
743.55 €
5100004579 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.28 €
5100004733 mäso - ŠJ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
12.40 €
5100005082 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.91 €
7283270939 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7283271276 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7283270904 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7283270918 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
2285032673 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
76.69 €
0115046989 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
308.54 €
150982 doplnková služba na webstránke Webex media s.r.o.
24.00 €
150724 Dornet 2015 apríl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
150357 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
44.16 €
150018 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
72.66 €
115014 tovar podľa dodacieho listu ZENIT AZ s.r.o.
130.00 €
7503240689 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
37.49 €
0432015 overenie meradiel Milan Viktor - Viki
75.60 €
5100004046 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.40 €
5100004216 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.74 €
5100004375 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.40 €
3080/15 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
4486/2015 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
142.79 €
5041403907 finančný spravodajca 2014 Poradca podnikateľa s.r.o.
48.86 €
150294 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
195.28 €
2015131 ovocie a ovocná šťava - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
9.79 €
2015132 ovocie a ovocná šťava - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
8.98 €
3951/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1107.78 €
5772477564 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
69.90 €
02042015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
782.51 €
5100003805 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.62 €
5100003627 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.79 €
5100003457 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.33 €
5100003108 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.64 €
5100002936 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.20 €
5100002795 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.98 €
5100002606 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.20 €
5100002448 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.23 €
2310003108 vodné 1. štvrťrok 2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
169.78 €
7263292978 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7263293000 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7263292964 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7263293341 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
0115035197 stravné lístky Le cheque dejeuner s.r.o.
318.48 €
2280944010 služby mobilnej siete Orange Slovensko a.s.
74.69 €
5/3/2015 vodoinštalatérske a murárske práce Liška Vojtech
148.50 €
1505228 odmeny výkonným umelcom - 2015 - verejný rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
150506 služba Dornet 2015 marec Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
15049 PONEAPOL NATEX - Ing. Štefan Petrek
63.00 €
20150084 mot. krovinorez Dolmar MS 335.4 U KÁJEL s.r.o.
380.00 €
7502270633 služby mobilnej siete - T_mobile Slovak Telekom a.s.
94.85 €
2/2015 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
66.40 €
11150565 almanach obce.info 2015 DATATRADE s.r.o.
55.00 €
1/2015 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
205.00 €
2015049 ovocie a ovocná šťava - ZŠ - február 2015 A.O.D. Trade s.r.o.
8.64 €
2015050 ovocie a ovocná šťava - MŠ - február 2015 A.O.D. Trade s.r.o.
7.92 €
2745/15 odvoz a likvidácia odpadu z VKK - február 2015 Fura s.r.o.
343.90 €
2015045 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
267.32 €
5771591630 hlasové služby - február 2015 Slovak Telekom a.s.
69.31 €
15058 čistenie kanalizácie - pisoár Czaboczky Ján
70.00 €
2280/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
740.42 €
7268276686 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
7268276344 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7268276322 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7268276308 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
0115024226 stravné lístky Le cheque dejeuner s.r.o.
368.21 €
2276899816 služby mobilnej siete Orange Slovensko a.s.
80.69 €
150258 služba Dornet 2015 február Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
5100001217 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.98 €
5100001370 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.34 €
5100001556 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.19 €
5100001699 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
7.79 €
5100001898 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.33 €
5100002080 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.74 €
23022015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
443.96 €
7501305246 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
90273646 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
331.15 €
150071 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
335.81 €
8800331724 služby RTVS RTV
112.63 €
150073 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
170.52 €
150116 oprava tačiarne Minolta 1390MF Secomp s.r.o.
126.30 €
150004 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
46.85 €
01022015 tlač knihy Kisgéres - 2. splátka Fórum inštitút pre výskum menšín
2000.00 €
2015405 ovocie a ovocná šťava - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
4.58 €
2015404 ovocie a ovocná šťava - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
4.99 €
1500006 strava - referendová komisia Jolana Ujháziová - KORONA
58.80 €
20150102 predaj živých zvierat Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš-Pribeník
476.00 €
7455329213 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2585.00 €
7455329214 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
696.00 €
7455329486 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
154.00 €
14016 fotografovanie obce jar/leto 2014, 1. časť CBS Fotomapy s.r.o.
65.00 €
3770618523 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.70 €
03022015 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
555.99 €
5100001084 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.20 €
5100000925 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.18 €
5100000764 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.00 €
5100000610 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.98 €
5100000418 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.42 €
5100000262 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.50 €
20150006 tlačovina: Miestna samospráva - základné princípy fungovania Regionálne vzdelávacie centrum
10.60 €
971/15 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
740.82 €
7258248282 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7258248318 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7258248296 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7258248661 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
201539 členské známky DPO - 2015 Dobrovoľná požiarna ochrana
20.00 €
2272820316 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.69 €
0115013338 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
311.86 €
201517130 služby spojené s projektom Obec 2015 - 12 mesiacov SIMS a.s.
118.80 €
150001 oprava chladiaceho zariadenia Juraj Liszkai - SERVIS
50.00 €
2014304 ovocie a ovocná šťava - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
11.52 €
2014303 ovocie a ovocná šťava - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
10.56 €
16066/14 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
150050 služba Dornet 2015 január Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
20140761 tovar podľa dodacieho listu LIM PO s.r.o.
496.30 €
5914047403 finančný spravodajca 2015 Poradca podnikateľa s.r.o.
19.98 €
7253256605 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
271.00 €
7253256583 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
133.00 €
7253256569 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
333.00 €
7253256953 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
128.00 €
150005 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
18.00 €
9/15 nálepky FURA Fura s.r.o.
90.00 €
7500339826 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
20150014 motorová píla Dolmar PS-350 SC KÁJEL s.r.o.
299.90 €
7210214490 elektrická energia - ZŠ+MŠ - vyrovnanie za rok 2014 Východoslovenská energetika a.s.
0.47 €
7432189926 zemný plyn - DSS - vyúčtovanie 2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
129.41 €
7200169012 elektrická energia - vyúčtovanie 2014 Východoslovenská energetika a.s.
2188.33 €
023-6045629 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
36.00 €
150007 Kalendárium 2015 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
80.00 €
16879/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
738.63 €
0769664763 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
69.31 €
22687760319 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
71.69 €
0114135575 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
291.96 €
511015206 poistenie budov Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
377.25 €
443/2014 členské ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska
182.16 €
2014117 wellness poukážka Medicentrum Lipa s.r.o.
20.00 €
14002646 služba Dornet 2014 december Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
6/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
146.83 €
7/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
18.35 €
1202014 právne služby JUDr. Dušan Szabó - advokát
256.58 €
7411484694 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
21122014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
572.13 €
4100016992 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
8.28 €
4100016449 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.56 €
4100016809 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.15 €
4100016612 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.84 €
4100016256 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.84 €
4100016098 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.98 €
140574 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
124.66 €
14000103 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
174.75 €
20140222 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
184.10 €
2119308865 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
174.49 €
02122014 záloha na tlač knihy Kisgéres Fórum inštitút pre výskum menšín
1860.00 €
8/2014 knihy a zošity pre ZŠ Olga Gerenyiová - Kníhkupectvo
20.00 €
161220145 zdravotné posudky - 3 osoby MED-EZOP s.r.o.
60.00 €
1142209287 vysvedčenie pre 1.-4. ročník ZŠ s VJM ŠEVT a.s.
11.10 €
14101356 maľované mapy CBS s.r.o.
717.60 €
7/2014 knihy Olga Gerenyiová - Kníhkupectvo
80.00 €
2465/2014 vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima Banka Slovensko a.s.
39.96 €
2014259 školské ovocie - november - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
15.36 €
2014/260 školské ovocie - november - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
14.08 €
114057 tovar podľa dodacieho listu ZENIT AZ s.r.o.
183.96 €
6/2014 knihy Olga Gerenyiová - Kníhkupectvo
100.00 €
7768715915 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
70.50 €
214086 tovar a služby podľa dodacieho listu AXEL s.r.o.
148.87 €
152/2014 výkon preventivára obce - II. polrok 2014 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
14931/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
745.60 €
201503316 predplatne Uj Szo a Vasarnap PETIT PRESS a.s.
115.60 €
201402911 Vlak s vagónom - vyúčtovanie Maquita s.r.o.
247.60 €
30112014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
602.18 €
4100014819 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
22.33 €
4100015198 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
28.32 €
4100015498 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
23.18 €
4100015732 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.25 €
4100015894 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.18 €
7253236330 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7253236344 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
7253236366 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7253236714 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
118.00 €
2264719372 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
78.54 €
14002449 služba Dornet 2014 november Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
140516 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
196.08 €
20140516 elektrický drvič konárov KÁJEL s.r.o.
219.90 €
5720026651 poistenie Generali Slovensko poisťovňa a.s.
33.00 €
1400098 strava Jolana Ujháziová - KORONA
300.00 €
0114125606 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
315.16 €
053/14 vyhotovenie geodetickej dokumentácie Globel s.r.o.
550.00 €
7115024559 zemný plyn - DSS Slovenský plynárenský priemysel a.s.
118.00 €
7410517791 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
2140004532 plastová nádoba 120 l - 30 ks MEVAKO s.r.o.
644.40 €
1400090 strava - volebná komisia Jolana Ujháziová - KORONA
68.60 €
141027 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
25.80 €
14246/14 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
334.29 €
2014/032 tlač novín - Kisgéresi Tájékoztató Marián Györky - MS print
150.00 €
14004 kosenie trávy traktorom SHR Zlatý Klas
288.00 €
14193 prevoz štrku TRANS KM s.r.o.
11.52 €
14106 štrk Jozef Kišš
42.89 €
2014171 školské ovocie - október - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
19.20 €
2014172 školské ovocie - október - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
17.60 €
142083 doména a webhosting kisgeres.eu - 2015 Webex media s.r.o.
37.90 €
1767765522 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.60 €
13703/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
740.92 €
5/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
338.60 €
24/11/2014 dodávka a montáž plavákového ventilu Liška Vojtech
37.44 €
2261196105 mobilný telefón Samsung Galaxy S4 mini black Orange Slovensko a.s.
1.00 €
7415491231 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
694.00 €
7415491230 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2027.00 €
7415491512 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
165.00 €
20140056 overenie súladu výročnej správy za rok 2013 s účtovnou uzávierkou Ing. Molnárová Agáta
50.00 €
7288148308 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7288148344 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7288148322 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
4100014339 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.90 €
4100014266 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.36 €
4100013939 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.84 €
4100013539 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.90 €
4100013326 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.06 €
4100013162 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.84 €
4100012951 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
26.92 €
30102014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
744.19 €
2260720696 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
68.69 €
1400023 fotorámy rôznych rozmerov - 18 ks Herbaria Orehovsky Klára
275.80 €
2014058 školské ovocie - september - MŠ A.O.D. Trade s.r.o.
10.56 €
2014057 školské ovocie - september - ZŠ A.O.D. Trade s.r.o.
11.52 €
20140448 krovinorez Dolmar KÁJEL s.r.o.
399.00 €
0114114061 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
286.37 €
214065 odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia - DSS AXEL s.r.o.
117.60 €
000940 didaktické hry pre ZŠ Rugen s.r.o.
18.67 €
14000081 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
34.95 €
7409553489 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
140020 fotorám 30x45 - 1 ks Herbaria Orehovsky Klára
12.00 €
0286 hračky pre MŠ SB WOOD s.r.o.
94.09 €
11595/14 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
14002157 služba Dornet 2014 október Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
140923 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
23.40 €
20140048 overenie účtovnej závierky za rok 2013 Ing. Molnárová Agáta
500.00 €
4/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
83.00 €
4144 tovar podľa dodacieho listu FVCC - RS
46.40 €
20140155 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
195.74 €
114232 knihy Lilium Aurum s.r.o.
100.00 €
67 časopis Katedra Nadácia Katedra
15.30 €
14100001 Vlak s vagónom Maquita s.r.o.
836.90 €
140413 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
406.92 €
02102014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
711.78 €
12403/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1108.68 €
4766706204 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
69.56 €
2014024 prevádzkový poriadok DSS RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
4100012401 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
22.78 €
4100012169 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
22.78 €
4100011843 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
24.84 €
4100011333 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
21.12 €
7278141164 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7278141199 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7278141178 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
90260717 realizácia vodovodnej prípojky Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
115.48 €
2256710827 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
72.38 €
14002013 Dornet 2014 september Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
0114102651 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
345.42 €
14003752 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
206.00 €
140396 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
475.79 €
20141308 tovar podľa dodacieho listu INkom s.r.o.
632.93 €
22082014 kamerový systém Géza Szimkó
800.00 €
13/2014 aktualizácia energetickej bilancie objektov MŠ a OU Ing. Daniela Komendátová
750.00 €
7408584409 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
2118967398 vodné 3. štvrťrok 2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
179.21 €
17/2014 dodávka a montáž nástenného plynového kotla BLS com s.r.o.
2528.40 €
240036 tovar podľa dodacieho listu Regio s.r.o. K. Chlmec
86.18 €
FM14/158 fotografovanie obce jar/leto 2014 2. časť CBS Fotomapy s.r.o.
64.00 €
11262/14 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
384.68 €
4/2014 spracovanie znaleckého posudku Ing. Mária Dulovičová
623.00 €
5/2014 spracovanie znaleckého posudku Ing. Mária Dulovičová
452.00 €
5765762554 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
76.44 €
20140381 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
354.14 €
20140116 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
172.85 €
21/14 oprava rozhlasovej ústredne MRU 800 UNISERVIS Beláz Jozef
119.00 €
10689/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
744.50 €
14001791 služba Dornet 2014 august Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7243173505 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7243173519 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
7243173539 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
2252786576 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
74.92 €
0114091766 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
280.15 €
21082014 tovar podľa dodacieho listu Géza Szimkó
13410.40 €
140001 tovar podľa dodacieho listu Timea Csizmadia - JÚLIA
498.32 €
14055 tovar podľa dodacieho listu Štefan Papp - TOP STEP
298.92 €
7131420220 pripoj. poplatok Východoslovenská distribučná a.s.
3526.99 €
2014017 preklad priebežnej správy RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
2014016 tlačová konferencia a TV rozhovory RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
954.50 €
2014008 preklad priebežnej správy RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
11400355 tovar podľa dodacieho listu Michal Magic
2.80 €
14003252 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
165.00 €
15/2014 Rekonštrukcia verejných priestranstiev, položka 6.4 BLS com s.r.o.
3073.74 €
14/2014 Rekonštrukcia domu spoločenských služieb BLS com s.r.o.
1242.92 €
11400353 tovar podľa dodacieho listu Michal Magic
125.00 €
201408211 tovar podľa dodacieho listu Glass LPS s.r.o.
7911.36 €
140800098 tovar podľa dodacieho listu Korok Jelínek, spol. s r.o.
75.90 €
140081 tovar podľa dodacieho listu Biela technika
688.00 €
20140359 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
419.90 €
140730 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
37.08 €
7407612329 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.33 €
0108/14 tovar podľa dodacieho listu Zlatý pavúk
139.60 €
140823 doména a webhosting www.malyhores.sk Webex media s.r.o.
72.00 €
1900514692 pripojenie OM 1363632 Východoslovenská distribučná a.s.
189.00 €
2014014 poplatky za médiá - HUSK RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
1500.00 €
8800331724 služby RTVS RTV
56.84 €
3764786708 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.31 €
9547/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
740.02 €
14002952 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
248.00 €
140014 fotorám - 3 ks Herbaria Orehovsky Klára
25.50 €
140042 tlačiarenské služby GNK - FOTOLAB
127.02 €
7293084820 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7293084833 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
7293084854 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
2249105892 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
75.31 €
7485463518 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
165.00 €
7485463250 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
694.00 €
7485463249 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2027.00 €
14000053 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
60.00 €
20140330 kosačka Dolmar PM-460 KÁJEL s.r.o.
299.90 €
140290 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
82.20 €
140660 oprava tlačiarne a ND Secomp s.r.o.
61.00 €
0114080578 stravné lístky Le cheque dejeuner s.r.o.
305.02 €
14001642 Dornet 2014 júl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
14043 tovar podľa dodacieho listu Štefan Papp - TOP STEP
193.90 €
140278 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
294.22 €
7406645703 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.33 €
14002152 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
168.00 €
1/2014/1 kosenie trávy traktorom SHR Zlatý Klas
408.00 €
20140314 náhradné diely KÁJEL s.r.o.
133.88 €
10140009 ohňostroj Alexander Kis-Géczi - BAKS
353.24 €
140635 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
89.30 €
039/14 geometrický plán č. 47458879-075/14 Globel s.r.o.
207.00 €
8655/14 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
1142205799 tovar podľa dodacieho listu ŠEVT a.s.
45.54 €
7763642014 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
70.27 €
4416040171 poistene majetku - ZŠ Kooperatíva poisťovňa a.s.
41.04 €
6044532 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
72.00 €
6044533 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
63.00 €
110417 tovar podľa dodacieho listu Vojtech Bodzáš - Elektro
123.10 €
7778/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
743.61 €
24/2014 čapovaná kofola originál Mgr. Vladimír Igaz - BARTEAM
493.00 €
140090 pohľadnice L - PRESS Magdaléna Kopaszová
165.00 €
2245320452 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
68.69 €
7288089824 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7288089789 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7288089803 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
1400056 strava Jolana Ujháziová - KORONA
488.50 €
30062014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
593.58 €
4100008586 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
28.27 €
4100008393 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.15 €
4100007448 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.05 €
4100007660 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.58 €
4100007869 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.24 €
4100008165 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
140160 klobása na pečenie Mäso Medzibodrožie
805.23 €
103/2014 výkon preventivára obce - I. polrok 2014 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
0114069439 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
354.74 €
14001323 Dornet 2014 jún Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2014/017 tlač novín - Kisgéresi Tájékoztató Marián Györky - MS print
216.00 €
2118633491 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
196.50 €
7405665943 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
67.24 €
1142203256 tlačivá - MŠ a ZŠ ŠEVT a.s.
14.76 €
2142202909 tlačivá - vysvedčenia 1. - 4. ročník ZŠ s VJM ŠEVT a.s.
11.70 €
552014 kalibrácia meradiel - ŠJ Milan Viktor - Viki
70.80 €
672014 kalibrácia meradiel - ŠJ Milan Viktor - Viki
41.40 €
2014008 výkon technického dozoru investora Ing. Máté Simon - PROING
1379.20 €
10853412 Obecné noviny - doplatok na rok 2014 INPROST s.r.o.
15.60 €
20140264 servisné práce + náhradné diely KÁJEL s.r.o.
176.90 €
20140076 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
138.00 €
20140254 traktorová kosačka Dolmar TM-102.20 KÁJEL s.r.o.
2990.00 €
6762632239 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
69.66 €
14003657 preprava osôb ARRIVA Michalovce a.s.
296.00 €
3/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
214.12 €
14056 dovoz kvetov TRANS KM s.r.o.
115.20 €
6464/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
742.61 €
201407393 predplatné - Uj Szó, Vasárnap - 2. polrok 2014 PETIT PRESS a.s.
111.50 €
1400047 strava na voľby 2014 Jolana Ujháziová - KORONA
139.50 €
7293041491 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7293041458 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7293041471 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
31052014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
663.00 €
4100007274 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
4100006027 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
31.92 €
4100006345 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
4100006655 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.59 €
4100006896 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.36 €
4100007108 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
1914207796 AVG Internet security Cígler Software a.s.
48.96 €
14001117 Dornet máj 2014 Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2241602401 služby mobilnej siete Orange Orange Slovensko a.s.
68.69 €
20140231 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
217.72 €
0114058125 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
320.56 €
2014-3 tlačiarenské práce Colorfontana - Pavol Kovács
105.20 €
140459 dodávka SW, prác a služieb Secomp s.r.o.
49.85 €
140163 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
222.24 €
8800331724 úhrada za služby verejnosti RTVS s.r.o.
56.84 €
14138 prenájom a servis mobilného WC Czaboczky Ján
100.00 €
74046899393 služby mobilnej siete T-Mobile Slovak Telekom a.s.
67.24 €
2014246 manuál osvedčovania na CD Regionálne vzdelávacie centrum
6.50 €
14000033 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
52.80 €
5262/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
741.12 €
7761625370 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
74.75 €
7471366148 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
165.00 €
7471365875 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2027.00 €
7471365876 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
694.00 €
7273041295 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7273041273 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
7273041259 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
4100004611 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
29.18 €
4100004818 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
4100004998 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.31 €
4100005135 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.77 €
4100005492 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.70 €
4100005697 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
25.54 €
2052014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
582.12 €
2237807254 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
68.69 €
2014007 preklad priebežnej správy RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
14000025 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
75.45 €
2/2014 Rekonštrukcia domu spoločenských služieb BLS com s.r.o.
24455.33 €
4/2014 Rekonštrukcia domu spoločenských služieb BLS com s.r.o.
38245.20 €
3/2014 Rekonštrukcia verejných priestranstiev, položka 6.4 BLS com s.r.o.
32750.99 €
0114047989 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
305.02 €
1142201432 tlačivá ŠEVT a.s.
20.05 €
6391000418 poistné Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
272.84 €
14000845 služba Dornet 2014 apríl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
1/2014 Rekonštrukcia domu spoločenských služieb BLS com s.r.o.
30096.17 €
2014004 výkon technického dozoru investora Ing. Máté Simon - PROING
689.60 €
3306212124 aktivácia SIM Slovak Telekom a.s.
9.02 €
7403704490 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
68.93 €
201439 členské známky DPO - 2014 Obvodný úrad Trebišov
20.00 €
4399/14 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
7413981179 zemný plyn - ZŠ - vyúčtovanie 2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
52.74 €
20140122 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
159.50 €
20140114 darčekové tašky s potlačou Ján Grajzeľ
98.00 €
20140121 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
247.00 €
140059 Régió 2014 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
1760624646 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
79.80 €
34/2014 právne služby JUDr. Dušan Szabó - advokát
130.67 €
1400034 strava Jolana Ujháziová - KORONA
111.60 €
3631/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1114.80 €
7268025434 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
7268025448 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
7268025468 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
2014006 masmediálna komunikácia RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
1500.00 €
4100003360 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.24 €
01042014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
536.25 €
4100003512 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
21.17 €
4100003709 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.82 €
4100004058 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.42 €
4100004207 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.31 €
2234016241 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
77.24 €
20140090 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
290.00 €
1404639 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
33.50 €
0114034683 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
295.69 €
14000633 služba Dornet 2014 marec Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2118302751 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
127.33 €
201417273 projekt Obec 2014 SIMS a.s.
118.80 €
7402709026 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
29.75 €
1400018 strava Jolana Ujháziová - KORONA
111.60 €
2/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
83.00 €
2014066 publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum
23.00 €
5759631103 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
77.83 €
90240317 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
96.53 €
20140053 propagačné materiály s potlačou Ján Grajzeľ
250.00 €
2250/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
742.31 €
140222 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
195.28 €
140188 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
115.49 €
2230335481 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.35 €
1663/14 nálepky FURA Fura s.r.o.
84.00 €
7263008034 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
323.00 €
7263008012 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
152.00 €
7263007998 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
400.00 €
4100001630 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.20 €
4100001984 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
24.17 €
4100002142 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.12 €
4100002340 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.24 €
4100002655 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.36 €
4100002736 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.59 €
03032014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
661.44 €
8800331724 služby RTVS RTVS s.r.o.
112.58 €
0114024565 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
329.88 €
140057 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
304.04 €
14000009 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
41.20 €
140000301 služba Dornet 2014 február Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
39/2014 publikácia - vzor IUZ pre obce Andra - vzdelávacie centrum n.o.
9.00 €
1400006 strava Jolana Ujháziová - KORONA
130.00 €
7401638349 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
29.75 €
2140000596 kuka nádoby plast MEVAKO s.r.o.
816.12 €
20140009 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
123.50 €
20140008 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
129.68 €
140044 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
345.20 €
20140013 pero s potlačou - 200 ks Martina Grajzel Vyrostková
64.00 €
1/2014 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
200.00 €
140051 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
55.80 €
4758640505 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
82.99 €
20140007 účtovné poradenstvo Ing. Molnárová Agáta
90.00 €
643/14 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
740.92 €
4100000231 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.82 €
4100000470 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
4100000671 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
4100000878 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.87 €
4100001056 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.12 €
4100001440 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.36 €
01022014 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
596.08 €
7252996555 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
1508.00 €
7252996535 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
714.00 €
7252996523 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
2074.00 €
7498230256 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
165.00 €
7498229969 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
2027.00 €
7498229970 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
694.00 €
0114015353 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
301.91 €
2226593517 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
68.69 €
14783/13 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
7449152977 zemný plyn - ObU - vyúčtovanie 2013 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
1382.32 €
7230140484 elektrická energia - TJ - vyúčtovanie 2013 Východoslovenská energetika a.s.
106.67 €
7230139685 elektrická energia - ObU+VO+DS - vyúčtovanie 2013 Východoslovenská energetika a.s.
1388.15 €
140023 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
303.96 €
2498/2013 vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima Banka Slovensko a.s.
39.96 €
7230139686 elektrická energia - ZŠ+MŠ - vyrovnanie za rok 2013 Východoslovenská energetika a.s.
35.09 €
7400472552 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
29.75 €
140008 Kalendárium 2014 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
120.00 €
5041303377 finančný spravodajca 2013 Poradca podnikateľa s.r.o.
14.21 €
14000069 Dornet 2014 január Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
20140042 tovar podľa dodacieho listu INkom s.r.o.
448.72 €
15584/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
782.20 €
1757659033 hlasové služby pevnej siete Slovak Telekom a.s.
70.28 €
0113123114 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
280.15 €
18/2013 projektová dokumentácia - zateplenie MŠ Ing. Daniela Komendátová
950.00 €
511015206 poistenie budov Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
377.25 €
20130010 čistenie kanálov PAVO s.r.o.
734.40 €
213045 oprava a údržba plynových zariadení NOVOGAS - Mentová A.
356.64 €
33/2013 rekonštrukcia verejných priestranstiev - projekt HU-SK BLS com s.r.o.
20028.00 €
2013/044 tlač miestnych novín - Kisgéresi Tájékoztató Marián Györky - MS print
180.00 €
23122013 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
504.82 €
3100016534 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
25.99 €
3100016735 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.61 €
3100017030 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.05 €
3100017103 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
20.52 €
2118069480 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
149.34 €
13002655 služba Dornet december 2013 Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
130557 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
56.06 €
15/2013 projektová dokumentácia - MŠ Ing. Daniela Komendátová
1000.00 €
7313216435 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
9/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
80.51 €
10/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
54.95 €
130555 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
120.77 €
20130246 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
137.25 €
20130247 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
151.19 €
1132211522 tlačivá - ZŠ ŠEVT a.s.
9.48 €
143/2013 výkon preventivára požiarnej ochrany - 2. polrok 2013 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
2013/169 ekoprírodoveda I. kartičky pre MŠ ELARIN s.r.o.
39.90 €
131109 dodávka SW a služieb Secomp s.r.o.
22.90 €
13102 tovar podľa dodacieho listu Nagy Alexander
226.00 €
14377/13 odvoz a likvidácia odpadu z VKK Fura s.r.o.
353.44 €
130518 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
100.31 €
6040110 skupinové úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
63.00 €
012014 členský príspevok ZMOS - 2014 Združenie miest a obcí Slovenska
180.93 €
6756680967 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
85.06 €
132017 doména a webhosting www.kisgeres.eu Webex media s.r.o.
37.90 €
1300091 strava Jolana Ujháziová - KORONA
261.00 €
13913/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
783.89 €
7272925903 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
462.00 €
7272925889 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
959.00 €
7272925928 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
725.00 €
30209622 tlačoviny - Uj Szo, Vasárnap - 1. polrok 2014 PETIT PRESS a.s.
111.50 €
1005341 Obecné noviny na rok 2014 INPROST s.r.o.
52.00 €
01122013 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
600.61 €
3100016162 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.96 €
3100015990 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.12 €
3100015793 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
12.77 €
3100015242 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.70 €
3100015627 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.49 €
3100015045 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.86 €
3100015417 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
3133 tovar podľa dodacieho listu FVCC - RS
97.30 €
2219194871 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
72.75 €
1300084 strava Jolana Ujháziová - KORONA
74.40 €
0113113381 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
283.26 €
13002443 Dornet 2013 november Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2013/008 knihy pre deti - MŠ ELARIN s.r.o.
259.80 €
7312002198 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
2013005 betón C16 Z-CESTA s.r.o.
816.00 €
2013006 montáž odvodňovacích žľabov Z-CESTA s.r.o.
612.00 €
130069 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
157.80 €
5720026651 poistenie Generali Slovensko poisťovňa a.s.
33.00 €
130007 oprava miestnych komunikácií Asfa - kom s.r.o.
2484.70 €
1300067 strava Jolana Ujháziová - KORONA
74.70 €
13071/13 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
375.22 €
90230463 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
124.42 €
130932 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
43.60 €
2013007 výkon technického dozoru investora Ing. Máté Simon - PROING
689.60 €
26/2013 Rekonštrukcia domu spoločenských služieb BLS com s.r.o.
63179.10 €
29/2013 Rekonštrukcia verejných priestranstiev, položka 6.4 BLS com s.r.o.
92428.01 €
2013019 preklad priebežnej správy RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
2013018 tlačová konferencia a oznámenie RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
1500.00 €
2013014 tovar podľa dodacieho listu JBL s.r.o.
137.30 €
8755701632 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
71.75 €
12671/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
777.42 €
7435335954 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
145.00 €
7435335663 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
684.00 €
7435335662 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
1678.00 €
7297873503 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
814.00 €
7297873542 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
615.00 €
7297873517 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
392.00 €
3100013262 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
3100014002 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
3100013821 2013-11-04 Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
3100013455 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.40 €
3100014215 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
3100014376 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.25 €
3100014572 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.59 €
1502013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
100.86 €
31102013 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
522.59 €
0113104683 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
308.12 €
2215482862 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
69.69 €
131790 doména a webhosting Webex media s.r.o.
72.00 €
130061 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
48.08 €
1130047 tovar podľa dodacieho listu Ing. Dobos Zoltán - ZENIT
89.40 €
13002128 Dornet 2013 október Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7310795519 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
22/13 spracovanie jednostupňového projektu Ing. Alexander Lieskovský
400.00 €
131612 zriadenie webovej aplikácie Webex media s.r.o.
427.80 €
8/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
251.14 €
7/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
83.00 €
11816/13 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
2013002 zámková dlažba Z-CESTA s.r.o.
637.44 €
2013003 betón C16 Z-CESTA s.r.o.
636.00 €
3100355485 náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
21.00 €
2013031 čistenie tlačiarne, toner Ing. Koščák František - SatComp
53.00 €
2013094 kontrola hasiacich prístrojov Todop
48.41 €
2013093 kontrola hasiacich prístrojov Todop
14.11 €
9754722257 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
101.30 €
1502013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
96.89 €
10961/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1167.76 €
3100013064 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
9.12 €
3100011532 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
29.02 €
3100011914 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
3100012702 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.40 €
3100012089 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
11.40 €
3100012307 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
16.42 €
3100012543 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
3100012800 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
10.03 €
01102013 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
544.39 €
13164 tovar podľa dodacieho listu NATEX - Ing. Štefan Petrek
427.50 €
20130172 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
24.77 €
20130173 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
23.50 €
20130368 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
182.60 €
7292861462 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
238.00 €
7292861487 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
372.00 €
7292861448 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
493.00 €
2211795329 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
68.69 €
0113092704 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
345.42 €
20130343 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
399.90 €
7309597063 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
13001942 Dornet 2013 september Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2117647297 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
213.79 €
3100351374 obnova zab. značky Východoslovenská energetika a.s.
8.60 €
18052013 preprava osôb Obecný úrad Čičarovce
38.50 €
1309218 tovar podľa dodacieho listu BOP - Slovakia s.r.o.
268.50 €
20/8/2013 tovar a služby podľa dodacieho listu Liška Vojtech
370.52 €
4753764307 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
73.58 €
8800331724 služby RTVS RTVS s.r.o.
112.58 €
9795/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
779.71 €
7267863612 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
76.00 €
7267863598 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
158.00 €
7267863636 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
119.00 €
20130146 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
85.90 €
130332 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
47.63 €
0113083115 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
379.61 €
2208204101 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
75.92 €
130044 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
97.85 €
2013004 výkon technického dozoru investora Ing. Máté Simon - PROING
689.60 €
2013014 masmediálna komunikácia RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
1500.00 €
2013015 preklad priebežnej správy RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
30130001 hojdačky EUROVOX s.r.o.
647.00 €
1130031 tovar podľa dodacieho listu Ing. Dobos Zoltán - ZENIT
49.48 €
21/2013 Rekonštrukcia domu spoločenských služieb BLS com s.r.o.
100141.01 €
22/2013 Rekonštrukcia verejných priestranstiev, položka 6.4 BLS com s.r.o.
79911.78 €
20130309 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
165.30 €
7308415867 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
13001632 Dornet august 2013 Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
130764 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
35.88 €
130018 kancelársky nábytok ECO-NÁBYTOK
94.00 €
2013032 overenie účtovnej závierky za rok 2012 Ing. Molnárová Agáta
480.00 €
90113733 poplatok za vyjadrenie existencie TKZ Slovak Telekom a.s.
6.00 €
1302981200 finančný spravodajca 2014 Poradca podnikateľa s.r.o.
19.98 €
7478086499 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
145.00 €
8626/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
776.72 €
5752807381 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
103.34 €
7307784149 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
76.00 €
7307784162 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
37.00 €
7307784187 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
58.00 €
7478086203 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
1678.00 €
7478086204 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
684.00 €
13002052 preprava osôb Slovenská autobusová doprava Michalovce a.s.
188.00 €
13002252 preprava osôb Slovenská autobusová doprava Michalovce a.s.
286.00 €
1132208257 tovar podľa dodacieho listu ŠEVT a.s.
26.64 €
2204536406 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
72.05 €
0113074215 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
242.94 €
13001485 služba Dornet 2013 júl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
130269 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
128.90 €
130040 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
56.55 €
130669 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
67.80 €
7307248836 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
130683 tovar podľa dodacieho listu Secomp s.r.o.
52.10 €
2132207733 tovar podľa dodacieho listu ŠEVT a.s.
32.17 €
13001352 preprava osôb Slovenská autobusová doprava Michalovce a.s.
172.00 €
7810086003 úrok z omeškania Východoslovenská energetika a.s.
5.37 €
90112473 vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom a.s.
139.20 €
13/0593 prezentácia v maľovanej mape - II. časť CBS s.r.o.
150.00 €
7637/13 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
9751816056 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
77.58 €
69/2013 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Ing. Nagyidai Blažej
150.00 €
3491470344 poistné Kooperatíva poisťovňa a.s.
21.00 €
1300034 strava Jolana Ujháziová - KORONA
420.00 €
088/2013 výkon preventivára obce - I. polrok 2013 Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
6993/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
753.44 €
010713 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
509.90 €
12022013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
47.65 €
3100008737 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.61 €
3100008929 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
23.26 €
3100007975 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
23.26 €
3100008193 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
29.92 €
7222847303 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
37.00 €
7222847329 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
58.00 €
7222847289 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
76.00 €
2200868671 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
73.36 €
0113062765 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
339.20 €
2013/020 tlač novín Marián Györky - MS print
180.00 €
1130023 tovar podľa dodacieho listu Ing. Dobos Zoltán - ZENIT
126.18 €
1130022 tovar podľa dodacieho listu Ing. Dobos Zoltán - ZENIT
99.88 €
13001198 služba Dornet 2013 jún Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
13004157 preprava osôb Slovenská autobusová doprava Michalovce a.s.
263.00 €
7306092714 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
5/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
201.95 €
3/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
38.59 €
4/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
169.50 €
2117315532 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
147.77 €
90215417 vývoz obsahu žúmp - ObÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
62.21 €
90215410 vývoz obsahu žúmp - MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
62.21 €
130579 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
62.00 €
26/13 geometrický plán - ZŠ, MŠ Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
378.00 €
13-037 dovoz kvetov TRANS KM s.r.o.
115.20 €
130018 veľkoformátová tlač GNK - FOTOLAB
92.24 €
90215090 výmena vodomera Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
49.76 €
6348/13 odvoz odpadu z VKK Fura s.r.o.
316.96 €
130204 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
507.19 €
6040078 úrazové poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
31.50 €
2516/2012 poplatok za vedenie účtu Prima Banka Slovensko a.s.
39.96 €
3100006331 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.82 €
3100006674 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
67.16 €
3100007227 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
32.38 €
3100007432 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.26 €
3100007598 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
1002013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
91.22 €
02062013 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
738.14 €
5859/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
748.26 €
7750880573 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
89.53 €
7297760138 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
82.00 €
7297760151 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
40.00 €
7297760174 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
62.00 €
201307226 noviny Uj Szó a Vasárnap PETIT PRESS a.s.
108.40 €
90213898 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
31.10 €
0113053086 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
273.94 €
2197213855 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
70.68 €
20130165 tovar podľa dodacieho listu KÁJEL s.r.o.
59.50 €
13000976 služba Dornet 2013 máj Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
130533 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
98.50 €
7304948475 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
29.75 €
13112 prenájom a servis mobilných wc Czaboczky Ján
100.00 €
8002013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
90.82 €
2013206 struna do kosačky Viktória - Hámor s.r.o.
87.00 €
20130090 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
278.61 €
1085/3311 Obecné noviny INPROST s.r.o.
52.00 €
4719/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
1121.79 €
3749917640 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
94.50 €
7227803590 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
95.00 €
7227803617 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
148.00 €
7227803576 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
196.00 €
3100004649 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.36 €
3100005419 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
31.92 €
3100005614 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.15 €
3100005993 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.82 €
010513 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
616.41 €
9/2013 tovar podľa dodacieho listu DOMEX - Kristina Novákovics
150.00 €
7461209342 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
684.00 €
7461209341 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
1678.00 €
2193451168 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
70.68 €
7461209640 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
145.00 €
03/13 činnosť experta verejného obstarávania A-Z Real Stav s.r.o.
4470.00 €
3861/13 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
0113042938 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
320.56 €
20130079 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
114.56 €
13000785 služba Dornet 2013 apríl Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
2013010 masmediálna komunikácia RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
1500.00 €
7303809126 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
29.75 €
7401172844 zemný plyn - penále Slovenský plynárenský priemysel a.s.
18.98 €
7412973306 zemný plyn - ObU - vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel a.s.
785.12 €
130423 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
42.30 €
008/2013 oprava PC Peter Szakszon - AGOLO
126.00 €
2013009 informačné a pamätné tabule RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
2000.00 €
2013008 preklad priebežnej správy RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
200.00 €
2013007 vytvorenie webovej stránky projektu a jej naplnenie RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
2000.00 €
4416040150 poistenie počítačov Kooperatíva poisťovňa a.s.
111.60 €
130020 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
22.35 €
1304836 odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM
33.50 €
11042013 náhradné diely Automix Juraj Milý
375.00 €
130121 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
122.82 €
130003 oprava chladiaceho zariadenia Juraj Liszkai - SERVIS
80.00 €
130047 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
63.50 €
130394 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
70.48 €
8748931000 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
80.57 €
3081/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
753.04 €
7292724338 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
512.00 €
7292724352 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
247.00 €
7292724377 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
386.00 €
8800331724 služby RTVS RTVS s.r.o.
56.84 €
2013004 služby asistenta finančného manažéra RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
525.50 €
2013003 služby projektového manažéra RRA pre rozvoj Dolného Zemplína
1890.60 €
12002013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
68.15 €
280313 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
441.01 €
3100004357 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.61 €
3100004155 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.59 €
310003594 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
28.73 €
3100003210 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
28.64 €
2189802997 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
75.06 €
0113031699 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
317.27 €
130053 Regio 2013 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
77.70 €
13000518 služba Dornet 2013 marec Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
20130294 tovar podľa dodacieho listu INkom s.r.o.
661.66 €
2116995408 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
3.07 €
7302681009 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
2116994366 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
87.67 €
130081 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
158.98 €
5041204427 finančný spravodajca 2013 Poradca podnikateľa s.r.o.
11.30 €
2/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
99.60 €
130264 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
226.27 €
2008/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
750.85 €
90206809 vývoz obsahu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
155.52 €
1300011 strava Jolana Ujháziová - KORONA
144.00 €
3100002819 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
28.27 €
3100002180 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
24.17 €
3100001803 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
27.36 €
2002013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
79.13 €
010313 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
361.78 €
7257734393 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
706.00 €
7257734367 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
450.00 €
7257734351 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
934.00 €
4747951140 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
82.46 €
2186166838 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
71.86 €
201316 oprava a kalibrácia váhy Milan Viktor - Viki
62.40 €
2013160018 kuka nádoby plast KATIS s.r.o.
622.80 €
0113023548 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
307.94 €
13000306 služba Dornet 2013 február Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
7301559418 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
130145 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
60.24 €
130043 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
144.91 €
1322/13 vrecia na komunálny odpad Fura s.r.o.
138.60 €
775/13 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
748.56 €
2746968325 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
81.42 €
10/2013 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti Ing. Nagyidai Blažej
150.00 €
05/13 geometrický plán na oddelenie pozemku Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
243.00 €
20130022 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
129.92 €
1132201699 tlačivá ŠEVT a.s.
26.03 €
3100000209 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
19.61 €
3100000533 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.50 €
3100000628 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.70 €
3100000941 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
13.68 €
3100001026 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
23.71 €
3100001433 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
20.98 €
010113 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
561.53 €
180013 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
83.17 €
2280009936 elektrická energia - TJ Východoslovenská energetika a.s.
145.00 €
7287680742 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
991.00 €
7287680756 zemný plyn - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
477.00 €
7287680779 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
748.00 €
2280001230 elektrická energia - ZŠ+MŠ Východoslovenská energetika a.s.
684.00 €
2280001226 elektrická energia - ObU+VO+DS Východoslovenská energetika a.s.
1678.00 €
6040054 poistenie Kooperatíva poisťovňa a.s.
13.50 €
0113013819 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
307.94 €
2182558150 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
73.54 €
15909/12 hlásenie o vzniku odpadu Fura s.r.o.
14.40 €
7449118688 zemný plyn - ZŠ - vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel a.s.
5.53 €
7449118689 zemný plyn - MŠ - vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.88 €
7449118687 zemný plyn - ObU - vyúčtovanie Slovenský plynárenský priemysel a.s.
20.88 €
04/2013 dotlač projektovej dokumentácie Ing. Daniela Komendátová
260.00 €
1132200621 tlačivá ŠEVT a.s.
8.28 €
12170 študentský nábytok NATEX - Ing. Štefan Petrek
300.00 €
7300432740 služby mobilnej siete - T-Com Slovak Telekom a.s.
29.75 €
13000051 služba Dornet 2013 január Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
1132201399 tlačivá ŠEVT a.s.
9.88 €
1320024 prezentácia v maľovanej mape - I. časť CBS s.r.o.
150.00 €
1/2013 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
200.19 €
7287093233 elektrická energia - ZŠ+MŠ - ročné zúčtovanie Východoslovenská energetika a.s.
546.83 €
130002 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
50.90 €
2013/001 nástenný kalendár Marián Györky - MS print
214.20 €
130030 Kalendárium 2013 L - PRESS Magdaléna Kopaszová
80.00 €
1130092 tlačivá CART PRINT s.r.o.
28.86 €
15167/12 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
754.14 €
1745990285 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
89.75 €
0112117188 jedálne kupóny Le cheque dejeuner s.r.o.
283.08 €
2178969534 služby mobilnej siete - Orange Orange Slovensko a.s.
72.30 €
121051 dodávka SW prác a služieb Secomp s.r.o.
33.80 €
511015206 poistenie budov Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
377.25 €
2012-054 projekčné práce - HUSK - II.časť Drahoslava Dankaninová
2540.00 €
07/2012 projektové práce - HUSK Ing. Marta Bruňanská
2160.00 €
38/12 geodetické zameranie - HUSK Ing. Alexander Beláz - geodézia BELÁZ
588.00 €
2012246 tovar podľa dodacieho listu POMO - Ing. Molnár Árpád
146.99 €
25122012 tovar podľa dodacieho listu Michal Kendi
360.39 €
2100016128 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.96 €
2100016219 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.70 €
2100015413 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
14.14 €
2100015805 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
18.24 €
150012 tovar podľa dodacieho listu MIJOTO - Mikuláš Csorba
48.84 €
7212807781 služby mobilnej siete Slovak Telekom a.s.
29.75 €
2012/47 tlač novín Marián Györky - MS print
150.00 €
10/2012 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
92.86 €
8/2012 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
125.31 €
9/2012 tovar podľa dodacieho listu RIAMIX - Valéria Babaová
117.78 €
120003 údržba a aktualizácia webstránky kisgeres.eu Micro WS-KLT s.r.o.
480.00 €
2116769806 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
251.64 €
12001814 služba Dornet 2012 december Mgr. Renáta Kobáková - LAREKO
26.50 €
174/2012 oprava PC Peter Szakszon - AGOLO
108.00 €
167/2012 výkon preventivára obce - II. polrok Peter Szakszon - AGOLO
200.00 €
121003 tovar a služby podľa dodacieho listu Secomp s.r.o.
24.30 €
120602 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
986.40 €
120601 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
433.04 €
120095 tovar podľa dodacieho listu Lőrincz Juraj - EXTRA
159.47 €
2126857 tovar podľa dodacieho listu NOMiland s.r.o.
103.00 €
14022/12 zmesový komunálny odpad Fura s.r.o.
750.85 €
120598 tovar podľa dodacieho listu BELAX s.r.o.
51.20 €
4745012043 hlasové služby Slovak Telekom a.s.
115.36 €
2100014265 mäso - ŠJ Mäso Zemplín a.s.
15.96 €
20120027 CD - autoškolák TERRA GRATA n.o.
8.55 €
7237672209 zemný plyn - MŠ Slovenský plynárenský priemysel a.s.
795.00 €
7237672164 zemný plyn - ObU Slovenský plynárenský priemysel a.s.
1004.00 €