• Úvodná stránka
  • Obec
  • Kultúra
  • Polyhos
  • DSS-VD
  • Kontakty

EU projekt - zateplenie

Terra Incognita

Kontakt

Návštevnosť

Anketa:

Aktuality

Písomné pripomienkovanie PS Veľký Kopec

Písomné pripomienky možno poslať emailom na adresu kristina.voralova@sopsr.sk , alebo písomne na adresu: Štátna ochrana prírody SK, Správa CHKO Latorica, ul. J. Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov.
Covid 19 test - edukačné video
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 1. októbra 2020 od 7.00 hod. -hranice
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania
Africký mor ošípaných
Opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Fontos tudnivalók a KORONAVÍRUSRÓL
Výzva na predkladanie cenových ponúk „Multifunkčné ihrisko v obci Malý Horeš“
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2020
Oznámenie - Értesítés
Vôňa agátu - Dni otvorených pivníc 2019
Projekt EU - zateplenie
Pre obec Malý Horeš bol schválený projekt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Nové VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo v Malom Horeši prijalo Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch, platné od 1.1.2019. Najdôležitejšie zmeny sú :
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši
Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši. Prinášame výsledky volieb.
Voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
Voľby do orgánov samosprávy obce sa uskutočnia dňa 10.11.2018 . Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb a všetky potrebné informácie nájdete v tomto článku a sú vyvesené aj na informačnej tabuli obce.
Verejná vyhláška
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Svätá Mária sa bude konať dňa 26. marca 2018 o 10:00 hod. v hoteli CLAVIS na adrese: Jókaiho 22, 984 01 Lučenec.
Zámer - zámena pozemkov
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer zámeny pozemkov v časti oznámenia.
Oznámenie - obchodná verejná súťaž
Obec Malý Horeš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Malý Horeš, LV č. 355...
Zámer
Obec Malý Horeš zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti.
Záverečné stanovisko
z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 - 2022.
Verejné obstarávanie - výzva
Obec Malý Horeš vypisuje verejné obstarávanie pre projekt "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš". Podklady sú k dispozícii v menu Oznámenia.
Písomné pripomienkovanie PS Veľký Kopec
Štátna ochrana prírody SK, Správa CHKO Latorica oznamuje, že je možné písomne pripomienkovať PS Veľký Kopec do 10 dní od zverejnenia tohoto oznámenia.
Zámer na predaj majetku obce
Obecné zastupiteľstvo v Malom Horeši zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zámer na predaj majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Oznam o predrokovaní Programu starostlivosti o CHA Veľký kopec
Mangalicafest - dozvuky
Spolok POLYHOS na základe návrhu podpredsedu Árpáda Asszonyiho usporiadal 1. Mangalicafest, kde boli jedlá pripravené len z mangalice.
A voňal agát
Nádherné počasie a príjemná atmosféra sprevádzali tohoročné podujatie "Vôňa agátu - Deň otvorených pivníc" v Malom Horeši. Rozmanité druhy vín miestnych vinárov a bohatý kultúrny program prilákali nevídané množstvo návštevníkov a degustátorov.
Csülkös nap
Spolok vinohradníkov a vinárov POLYHOS usporiada dňa 2. mája 2015 majáles pod názvom "Csülkös nap" v priestoroch dvora Domu spoločenských služieb na adrese Chlmecká 5/9, Malý Horeš.
Spolok POLYHOS
Dňa 23. februára sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza spolku vinohradníkov a vinárov s názvom POLYHOS.
Ochutnávka mladých vín
Pozývame Vás na VII. ročník Ochutnávky mladých vín dňa 24. januára 2015 o 15:00 do veľkej sály kultúrneho domu v Malom Horeši.
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva v Malom Horeši
V Malom Horeši sa volieb do obecného zastupiteľstva zúčastnilo 47,86% oprávnených voličov.
Informácia o víruse Ebola
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci osvetovej a preventívno-výchovnej činnosti vydal opatrenia a informačný materiál o víruse Ebola.
Reportáž z Malého Horeša
O zaujímavostiach v obci Malý Horeš sa môžete dozvedieť aj z reportáže pripravenej televíziou TV JOJ.
Správy RTVS zo dňa 21.09.2014
V Malom Horeši aj zo studne tečie víno - tak začína reportáž zo slávnostného ukončenia a odovzdania projektu cezhraničnej spolupráce na STV1.
Deň otvorených pivníc - spomienky
Stručné spravodajstvo pre tých, ktorí tohto roku nemohli prísť ...
Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného areálu
"Horešské pasienky".
Oznámenie o investičnom zámere
„Investície do vinárskej výroby v Poľnohospodárskom družstve Malý Horeš – Pribeník“

Počasie

Novinky

Fotogalérie:

Kalendár: